submenu
content

 

Praca w Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii

 

Swobodny przepływ pracowników, obok swobody przepływu towarów i kapitału oraz swobody świadczenia usług, jest jednym z fundamentów "rynku wewnętrznego" UE.

Zgodnie z art. 45 TFUE swobodny przepływ pracowników opiera się na równym traktowaniu obywateli państw UE w zakresie wynagrodzenia oraz innych warunków pracy i zatrudnienia. Swobodny przepływ pracowników obejmuje również członków rodzin osób migrujących.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

 

Praca w innych krajach

Praca w krajach poza obszarem UE/EOG wymaga uzyskania stosownej wizy oraz pozwolenia na pracę. Informacje szczegółowe nt. zasad podejmowania zatrudnienia udzielają ambasady.

Zatrudnienia w krajach poza obszarem UE/EOG można szukać za pośrednictwem prywatnych agencji zatrudnienia.

Więcej informacji znajdziesz tutaj 

 

Informacje dla osób powracających do Polski  po okresie pracy w państwach Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii

Obywatel Polski powracający zza granicy w kraju UE/EOG, gdzie był zatrudniony  i stał się bezrobotny ma prawo do transferu przyznanego mu  w kraju ostatniego zatrudnienia zasiłku dla bezrobotnych. W tym celu przed wyjazdem z kraju ostatniego zatrudnienia osoby te powinny wystąpić o zasiłek dla bezrobotnych, a następnie - po jego przyznaniu -  wydanie dokumentu U2, który uprawnia do pobierania w Polsce zasiłku dla bezrobotnych przyznanego za granicą obywatelowi Polski, który chce wrócić do Polski (lub udać się do innego państwa UE/EOG lub Szwajcarii), aby tam szukać pracy.

Więcej informacji znajdziesz tutaj 

 

Publikacje:

Bezpieczne wyjazdy do pracy. Poradnik. 2018 r.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: