submenu
content

Wyniki badań: TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - ogólnopolska diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie (2007 r.):

Polacy wobec zjawiska przemocy w rodzinie oraz opinie ofiar, sprawców i świadków o występowaniu i okolicznościach występowania przemocy w rodzinie


Potrzeby szkoleniowe grup zawodowych „pierwszego kontaktu” z przypadkami przemocy w rodzinie

 

Wyniki badań: TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - ogólnopolska diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie - przemoc w rodzinie wobec dzieci (2008 r.):

 

Raport z badania TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (2008 r.). Badanie dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie wobec dzieci - opinie profesjonalistów.

 

Raport z badania TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (2008 r.). Badanie dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie wobec dzieci - badanie ogólnopolskie.


Wyniki badań: PAN Instytut Psychologii dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych (2009 r.)

 

Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych


CZĘŚĆ I - Raport z badania ogólnopolskiego

 

 

Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych


CZĘŚĆ II - Raport z badania profesjonalistów

 

Wyniki badań: TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - ogólnopolska diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie - przemoc w rodzinie wobec kobiet i mężczyzn (2010 r.):

 

Zjawisko przemocy w rodzinie wobec kobiet i mężczyzn; jakościowa część badania 

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce wobec kobiet i wobec mężczyzn. Cześć I- raport z badań ogólnopolskich

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce wobec kobiet i wobec mężczyzn. Cześć II- raport z badania profesjonalistów

 

Wyniki badań: MillwardBrown SMG/KRC dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - ogólnopolska diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie (2011 r.)

 

Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie:przemoc w rodzinie z perspektywy dorosłej populacji Polski

Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie:komentarz do wyników badań

Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie – badanie pilotażowe w jednostkach penitencjarnych

Ogólnopolskie badanie profesjonalistów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: badanie uczestników programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych

 

Wyniki badań: MillwardBrown SMG/KRC dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (2012 r.)

Diagnoza dotycząca realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wykonywanych przez zespoły interdyscyplinarne/ grupy robocze, a także realizacji procedury „Niebieskie Karty” w oparciu o rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” 2012

 

Wyniki badań: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (2013 r.)

 

Ewaluacja lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – doświadczenia dotyczące sposobów pomagania i nasilenia stresu pourazowego (PTSD) z perspektywy osób dotkniętych przemocą w rodzinie, Raport z badania, 2013

 

Wyniki badań:  WYG PSDB  dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (2014 r.) w ramach Projektu pn. „Rodzina polska wolna od Przemocy” dla Programu Operacyjnego PL 14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego  na lata 2009-2014.

 

Diagnoza i porównanie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz ocena efektywności działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Badania porównawcze oraz diagnoza skali występowania przemocy w rodzinie wśród osób dorosłych oraz dzieci z podziałem na poszczególne formy przemocy wraz z opisem charakterystyki ofiar przemocy i sprawców

Diagnoza zjawiska przemocy i możliwości uzyskania pomocy w sytuacji doświadczania przemocy w percepcji dzieci i młodzieży

 

Ocena efektywności systemu przeciwdziałania przemocy przez profesjonalistów

 

Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych Raport z badania ogólnopolskiego 2015 r. oraz badania porównawczego z lat 2009-2015

Wyniki badań: EU-CONSULT dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - „Ogólnopolska diagnoza infrastruktury wsparcia osób doznających przemocy oraz ocena efektywności i skuteczności stosowanych form pomocy” (2017 r.).

 

Ogólnopolska diagnoza infrastruktury wsparcia osób doznających przemocy oraz ocena efektywności i skuteczności stosowanych form pomocy - raport końcowy

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: