submenu
content

Kampania "Strefa bezpiecznego rodzica"

 
W wielu rodzinach bicie jest wciąż stosowaną i akceptowaną metodą wychowawczą.
Dzieje się tak mimo prawa zakazującego stosowania kar cielesnych.
 
Większość ludzi nie widzi nic złego w wymierzaniu klapsa niegrzecznemu dziecku. A przecież pojedynczy klaps w połączeniu z frustracją może wyzwolić cały łańcuch agresji i przemocy, który kończy się fizycznym znęcaniem. Trzeba wiedzieć, że bicie dzieci powoduje nie tylko uszkodzenia ciała, ale przynosi szereg fatalnych w skutkach konsekwencji, mających wpływ na psychikę, fizjologię, proces uczenia się i sferę relacji społecznych.
 
Nasza kampania jest po to, żeby przerwać ponury zwyczaj stosowania kar cielesnych.
 
 
Tutaj, na tej stronie, chcemy zaproponować rodzicom metody wychowawcze bez uciekania się do przemocy. Każdy bowiem, kto nie akceptuje kar cielesnych i ich nie stosuje, jest bezpiecznym rodzicem. Można powiedzieć, że jest rodzicem z atestem bezpieczeństwa.

Szanowni Państwo,
 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej zachęca do obejrzenia kolejnego spotu TV pn. „WYBIERZ WŁAŚCIWIE” wyprodukowanego na potrzeby Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej na rzecz  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizowanej ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Spot TV emitowany jest w Telewizji Polskiej oraz Telewizji TVN.
Mamy nadzieję, że ten krótki przekaz medialny uwrażliwi Państwa i spowoduje, że we wszystkich Polskich Rodzinach dokonywać się będzie WŁAŚCIWYCH WYBORÓW wolnych od przemocy i strachu.
  Życzymy Państwu abyście umieli WYBIERAĆ WŁAŚCIWIE…
 

Pliki do pobrania

przemoc edit - wybierz wlasciwie 2_WMV9_Widescreen_1280x720.wmv
Spot reklamowy  (15.8 MB)

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej zachęca do zapoznania się z Poradnikiem pt. „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Poradnik dla pracowników pierwszego kontaktu” opracowanym na potrzeby kampanii społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych realizowanej ramach działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Poradnik ten został wydany przez Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA.

W ramach kampanii społecznej 3 600 egzemplarzy w/w Poradnika zostało przekazanych do Urzędów Marszałkowskich celem dalszej dystrybucji do samorządów gminnych i powiatowych.

Wyrażamy nadzieję, że powyższa publikacja będzie innowacyjnym narzędziem dla przedstawicieli wszystkich służb zajmujących się udzielaniem kompleksowej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie – osobom starszym i niepełnosprawnym.

Życzymy Państwu miłej lektury i dziękujemy za zaangażowanie w realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Poradnik „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Poradnik dla pracowników pierwszego kontaktu” 

(pobierz plik)

( okładka - pobierz plik)Szanowni Państwo,

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej zachęca do obejrzenia spotu TV pn. „Nie Krzywdź, a Nie Będziesz Krzywdzony” wyprodukowanego na potrzeby kampanii społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych realizowanej ramach działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Spot TV emitowany jest w Telewizji Polskiej oraz Telewizji TVN.
Problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest wielowymiarowa i wymaga zaangażowania zarówno wielu służb działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jak również całego społeczeństwa.
Przemoc w rodzinie dotyczy różnych kategorii ofiar: kobiet, mężczyzn, dzieci ale także osób starszych i niepełnosprawnych.
Pamiętajmy o tym, że osoby starsze i niepełnosprawne – ofiary przemocy w rodzinie potrzebują naszej uwagi, a w wielu sytuacjach także pomocy gdyż często we własnych domach są „niemymi więźniami kajdan przemocy”.
Mamy nadzieję, że przekaz tego spotu trafi do Państwa wrażliwości i obudzi w Państwu czujność na przeciwstawianie się aktom przemocy w rodzinie.

zobacz spot (format .mpg)

 
 
*   *   *
 
 
 
 
*   *   *
Layout do wykorzystania w ramach realizacji Wojewódzkiej Kampanii Społecznej na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci
 
 
W nawiązaniu do pisma z dnia 15.10.2008 r. znak: DPS-II-074-5879-17-MB/08 Departament Pomocy i Integracji Społecznej w załączeniu przekazuje layout do wykorzystania w ramach realizacji Wojewódzkiej Kampanii Społecznej na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci.
 

Pliki do pobrania

 
 
1. elementy psd
 
margines (format jpg.)
 
2. zdjęcia
 
Foto 4 (format tif.)
Foto 6 (format tif.)
Foto 7   (fotmat tif.)
Foto 8 (fotma tif.)
Foto 9 (format tif.)
Foto 10 (format psd.)
Foto 11 (format psd.)
Foto 12 (format psd.)
 
3. InDesign
 
Okładka 1 (format indd.)
Okładka  2 (format indd.)
Wnętrze (format indd.)
Wnętrze 2 (format indd.)
 
4. pdf + opis
 
Okładka (format pdf.)
 
 
 
 *   *   *
 
 
 
 
*   *   *
 
Każde dziecko potrzebujące pomocy może zadzwonić do Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Z numerem 0 800 12 12 12 można połączyć się bezpłatnie z każdego stacjonarnego numeru oraz telefonów komórkowych Orange.
 
Telefon jest czynny od godz. 8.15 do godz. 20.00. W tych godzinach dyżurują specjaliści, potrafiący nawiązać kontakt z dziećmi i starający się im pomóc. Wkrótce telefon powinien działać całą dobę.
 
Obecnie każde dziecko dzwoniące na bezpłatny numer w godzinach nocnych usłyszy przyjazny komunikat, pozwalający zostawić identyfikujące namiary tak, aby z samego rana można było odszukać dzwoniącego i udzielić pomocy.
 
 
 *   *   *
 
W grudniu 2009 r. rozpoczęta została „Ogólnopolska Kampania Społeczna na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wobec Osób Starszych i Niepełnosprawnych”.
 
Celem tej Kampanii jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych, a także dotarcie do osób będących ofiarami i  świadkami przemocy w rodzinie.   
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej założyło, że optymalnym sposobem przekazu skierowanego do szerokiego kręgu odbiorców będą ulotki i plakaty.
 
W związku wyprodukowano  6 100 plakatów i 61 000  ulotek, a następnie przekazano powyższe materiały informacyjne do Urzędów Marszałkowskich.
 
Materiały te zostaną rozdystrybuowane do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także do miejsc użyteczności publicznej.
 
Materiały te będą również wykorzystane podczas prowadzonych szkoleń dla pracowników „Pierwszego kontaktu” z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: