submenu
content

W związku z ostatnimi tragicznymi zdarzeniami, których ofiarami były dzieci, Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz i Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpili  08.10.2012 r. ze wspólnym apelem do Wojewodów, Marszałków,  Prezydentów, Burmistrzów, Starostów i Wójtów.

Proszą w nim o wzmożone działania mające na celu monitorowanie losów dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie oraz o podejmowanie odważnych i  skutecznych przedsięwzięć, które zapewnią ochronę dzieci przed krzywdzeniem ze strony ich najbliższych.


Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznik Praw Dziecka zauważają, że wspomniane wydarzenia dają podstawę, by sądzić, że jedną z przyczyn tych tragedii jest nienależyte stosowanie obowiązujących przepisów prawa, zarówno na szczeblu administracji rządowej, jak i samorządów lokalnych. „Dlatego też uważamy, że w chwili obecnej szczególny nacisk należy położyć na jakość pracy wszystkich służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, na stałą pracę z rodziną, w której zachodzi podejrzenie stosowania przemocy, oraz na szybkie reagowanie choćby na najmniejszy sygnał nieprawidłowego pełnienia ról wychowawczych przez rodziców i opiekunów” – konkludują autorzy apelu.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: