submenu
content

Tegoroczna, jedenasta edycja Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, odbyła się w dniach 21-26 lutego 2011 roku. Jednak pierwszy raz dyżury specjalistów, pełnione w ramach Tygodnia, odbywały się w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem funkcjonujących w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw, a nie jak bywało do tej pory w sądach i prokuraturach.

- Tym razem zdecydowaliśmy się na uruchomienie specjalnych dyżurów w 16 ośrodkach pomocy. Jak pokazują dane, każdego dnia tegorocznego Tygodnia o poradę zgłaszało się prawie 300 osób. To więcej, niż w poprzednich latach, kiedy dyżury były pełnione w sądach i prokuraturach. Potwierdza to nasze przekonanie o dużej potrzebie i sensie organizowania tego rodzaju inicjatyw – powiedział Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

W trakcie tegorocznej edycji Tygodnia bezpłatnych porad udzielali radcy prawni, adwokaci, prokuratorzy, asystenci sędziego, policjanci, komornicy, psycholodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy, przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, a także radcowscy i adwokaccy aplikanci.

W sumie z ich porad skorzystało prawie 1550 osób. Najwięcej pokrzywdzonych zgłosiło się do Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” w Suwałkach (172 osoby). Dużą popularnością cieszyły się również porady udzielane w Krakowskim Forum Organizacji Społecznych KraFOS (163 osoby) oraz w siedzibie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w Warszawie (155 osób).

Czego najczęściej dotyczyły porady? Jak wynika z informacji przekazanych przez Ośrodki, pokrzywdzeni najczęściej pytali o pomoc w sprawach karnych, ale także rodzinnych, z zakresu prawa pracy czy też kwestii alimentacyjnych. Wiele osób postanowiło się także w tych dniach zgłosić po poradę psychologiczną.

Najczęściej wybieraną przez pokrzywdzonych formą kontaktu ze specjalistami była osobista wizyta w Ośrodku. Coraz częściej wybieraną formą kontaktu – obok telefonicznego - stają się także prośby przesyłane drogą elektroniczną (e-mail).
 

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Liczba porad

Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej (Kielce)

123

Centrum Interwencji Kryzysowej Polskiego Czerwonego Krzyża (Gdańsk)

131

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej (Elbląg)

102

Stowarzyszenie "Azyl" na Rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom Ofiarom Przemocy (Toruń)

44

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE" (Lublin)

121

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA (Zielona Góra)

71

Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działających na Rzecz Bezrobotnych "Wszyscy razem - In Corpore" (Łódź)

136

Stowarzyszenie "Godność i Praca" Centrum Integracji Społecznej (Opole)

60

Śląska Fundacja Etoh - Błękitny Krzyż (Bielsko-Biała)

75

Centrum Aktywności Społecznej "PRYZMAT" (Suwałki)

172

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej (Gniezno)

16

Stowarzyszenie Pomocy "Akson" (Wrocław)

32

Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich "Nowy Horyzont" (Rzeszów)

89

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" (Warszawa)

155

Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS (Kraków)

163

Stowarzyszenie "SOS" dla Rodziny (Szczecin)

57

SUMA

1547


Poza ośrodkami pomocy – z inicjatywy samorządów prawniczych – radcy prawni i adwokacji udzielali także porad w Okręgowych Izbach Radców Prawnych oraz Okręgowych Radach Adwokackich.

Pliki do pobrania

plakat_przeciw_przemocy2011.pdf
Plakat  (514 KB)
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: