submenu
content

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

W 2011 roku Ministerstwo Sprawiedliwości, działając we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji, opracowało i wydało Kartę Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie, która w swojej treści zapowiadała wydanie niniejszego Informatora. Karta spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem, czego wyrazem były liczne prośby o jej dodruk i przesłanie kolejnych egzemplarzy.

 

Niniejszym przedstawiamy Państwu zapowiadany Informator, który jest dostępny zarówno w wersji papierowej, a także i elektronicznej, mając nadzieję, że okaże się użyteczny przede wszystkim dla osób doznających przemocy ze strony osób najbliższych, a także i dla służb lub osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 

W Informatorze znajdą Państwo opis pierwszych kroków dla zapewnienia sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwa, informacje dotyczące znowelizowanej procedury Niebieskie Karty, opis podstawowych uprawnień osoby doznającej przemocy w postępowaniu karnym (przed Policją, prokuratorem oraz sądem), w postępowaniu rodzinnym w zakresie opieki nad dziećmi oraz sprawami między małżonkami (przed sądem), w postępowaniu cywilnym (przed sądem), czy też opis uprawnień w zakresie pomocy społecznej. Nadto, na końcu Informatora znajdują się wzory podstawowych pism, przydatnych osobie dotkniętej przemocą w rodzinie.

 

Dodatkowo na płycie CD zamieszczone zostały pozostałe materiały, które z uwagi na objętość nie mogły zostać ujęte w Informatorze, w postaci m.in. niezbędnych wzorów wniosków i pism procesowych – do samodzielnej edycji, dokumentów wydawanych przez organy władzy publicznej, poradniki, informatory, bazy danych jednostek specjalistycznego poradnictwa i innych organizacji pomocowych.

 

Do Informatora została także dołączona zaktualizowana Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie, stanowiąca w istocie podsumowanie i zebranie najistotniejszych kwestii opisanych w niniejszym opracowaniu – do podręcznego wykorzystania.

 

Informator wraz z załącznikami w wersji elektronicznej jest do nieodpłatnego pobrania ze strony

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,5189,informator-dla-osob-dotknietych-przemoca-w.html

 

Niniejszy materiał możne być kopiowany, powielany, umieszczany na stornach internetowych, przechowywany w systemach wyszukiwania lub przekazywany w dowolnej formie i dowolnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek czy też w inny sposób, w celu udostępniania osobom dotkniętym przemocą w rodzinie lub dla potrzeb służb, podmiotów oraz instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: