submenu
content

NAJNOWSZE BADANIA NA STRONIE: senior.gov.pl

 

 • Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa Statystyczny portret Unii Europejskiej 2012, Eurostat, 2012 

Pobierz

 

 • Społeczna solidarność z osobami w starszym wieku, CBOS, 2012

    Pobierz

 

 • 2012 Ageing Report, Komisja Europejska, 2012

Pobierz raport

tabela 1

tabela 2

 

 • Wyniki badania Aktywne starzenie się, Eurobarometr, 2011.

Pobierz

 

 • A Road Map for European Ageing Research, FUTUREAGE, 2011.

Pobierz

 

 • Raport Aktywni 50+, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, Poznań 2011.

Pobierz

 

 • A. Klimczuk, Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie Białegostoku, Wiedza i Edukacja, Lublin 2012

Pobierz

 

 • M. Boni, Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Wyzwanie 2 – Sytuacja demograficzna, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.

Pobierz

 

 • Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy 2009, 2010, 2011 MPiPS

Pobierz:

2009

2010

2011

 

 • J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza Społeczna 2007, 2009 Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2007, 2009.

Pobierz

Diagnoza Społeczna 2007

Diagnoza Społeczna 2009

 

 • E. Kotowska (red.), Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków – Diagnoza Społeczna 2009, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2009.

Pobierz

 

 • E. Kotowska, I. Wóycicka, Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym, MPiPS, Warszawa 2008.

Pobierz
 

 • Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym, MPiPS, Warszawa 2008.

Pobierz
 

 • A. Borsch-Supan, Heath, Ageing and Retirement in Europe (2004 – 2007), SHARE, Mannheim Research Institute for the Economics of Aging (MEA), Mannheim 2008.

Pobierz
 

 • Program Solidarność Pokoleń, Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, MPiPS, Warszawa 2008.

Pobierz

Dokument implementacyjny 2012

 

Zadania realizowane przez regiony
 

 • P. Szukalski (red.), To idzie starość – polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.

Pobierz

 

 • S. Golimowska, E. Kocot, Z. Morecka, Agnieszka Sowa, Ekspertyza Spójność Społeczna: aktywność – solidarność – wsparcie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015.

Pobierz

 
 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: