content

 

Dzięki tegorocznej edycji programu „Senior+” powstanie 330 nowych placówek dla seniorów, a 231 już istniejące placówki „Senior+” otrzymają dofinansowanie do funkcjonowania. Wsparcie na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki otrzyma 100 dziennych domów i 230 klubów na łączną kwotę ponad 52 mln zł. Zapewnią one osobom starszym 8 279 nowych miejsc pobytu. Środki na funkcjonowanie przyznano 156 dziennym domom "Senior plus" oraz 75 klubom. Łączna kwota dofinansowania to ponad 15,1 mln zł. Zobaczcie wyniki konkursu na naszej interaktywnej mapie!

 

3.09.2018

miejsca opieki
330

nowych placówek Senior+
miejsca opieki
8279

nowych miejsc dla seniorów
miejsca opieki
14255

dofinansowanych nowych oraz już istniejących miejsc dla seniorów
miejsca opieki
67,1 mln zł

wsparcia na tworzenie i funkcjonowanie miejsc aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: