submenu
content

Organy odpowiadające za wykonywanie Paktu przez Polskę

Pakt reguluje kwestie z wielu dziedzin polityki krajowej i prawa, dlatego jej wykonywanie spoczywa na właściwych ministrach. Minister Pracy i Polityki Społecznej koordynuje wykonywanie Paktu przez Polskę, co polega na ocenianiu, czy w procesie tworzenia prawa, polityki i programów brane są pod uwagę jej postanowienia oraz na postulowaniu, aby stwierdzone naruszenia zostały usunięte. Minister Pracy i Polityki Społecznej odpowiada także za sporządzanie sprawozdań z wykonywania postanowień Paktu.

 

Obrona V sprawozdania Polski, 2009 r.

 

Obrona V sprawozdania Polski, 2009 r.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: