submenu
content

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. członkowie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) mogą zdecydować, gdzie będzie kierowana część ich składek emerytalnych, począwszy od składki za lipiec 2014 r.

 

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie emerytalne obecnie wynosi 19,52% podstawy jej wymiaru, z czego od 1 lutego 2014 r.:

  •     2,92% podstawy wymiaru jest odprowadzane przez ZUS do wybranego przez OFE,
  •     4,38% podstawy wymiaru jest zapisywane na subkoncie w ZUS.

 

Jeśli składki nie będą przekazywane do OFE, to część składki emerytalnej wynosząca 7,3% będzie zapisywane na subkoncie w ZUS.

 

Osoby decydujące się na przekazywanie składki emerytalnej w całości do ZUS nie muszą składać żadnych oświadczeń.

 

Ubezpieczeni, chcący aby składka w wysokości 2,92% była odprowadzana do OFE, powinni dostarczyć do ZUS odpowiedni dokument: "Oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych".

 

Oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE powinny złożyć również osoby, które w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2014 r. zawrą umowę z OFE na zasadzie dobrowolności, jeżeli chcą, aby składka do OFE była przekazywana także od 1 lipca 2014 r.

Oświadczenie w formie papierowej będzie dostępne w placówkach ZUS a w formie elektronicznej na www.pue.zus.pl .

 

Począwszy od 2016 r. co 4 lata, od 1 kwietnia do 31 lipca, otwierane będzie "okienko transferowe". W tym okresie będzie można złożyć do ZUS oświadczenie o przekazywaniu bieżących składek do OFE lub w całości na subkonto w ZUS.

 

UWAGA! Zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, ubezpieczony podpisując oświadczenie, potwierdza jednocześnie, że zapoznał się z informacją o systemie emerytalnym oraz informacją o funduszach emerytalnych.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: