submenu
content

Dane teleadresowe

 

Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej - Olgierd Podgórski
tel. (22) 529-06-60 fax: (22) 529-06-61

Warszawa, ul. Nowogrodzka 11


e-mail:

 

Korespondencję prosimy kierować na adres

 

 

Obszar działań i obowiązków Departamentu Polityki Rodzinnej:
 
  1. Świadczenia rodzinne
  2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego i działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych (do 30 września 2008 roku - zaliczka alimentacyjna)
  3. Rodziny zastępcze
  4. Placówki opiekuńczo – wychowawcze
  5. Usamodzielnienia
  6. Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze
  7. Adopcje zagraniczne
  8. Zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech
  9. Karta Dużej Rodziny
  10. Świadczenie wychowawcze
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: