submenu
content

Zachęty podatkowe dla oszczędzających w III filarze

22-11-2002

Indywidualne Konta Emerytalne objęte zwolnieniem podatkowym od dochodów kapitałowych są nową propozycją rządu na zachęcenie Polaków do indywidualnego, dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Rozwiązania Ministra Pracy zostały przyjęte przez Radę Ministrów 21 listopada.

    Oszczędności trzeciofilarowe mają charakter uzupełniający w stosunku do powszechnego systemu emerytalnego. Nie mniej są bardzo istotne, gdyż pozwalają osobom przechodzącym na emeryturę na zachowanie porównywalnego poziomu życia do tego jakie prowadzili w trakcie aktywności zawodowej. Samodzielność i przezorność emerytalna pożądana jest również z punktu interesu państwa. Wyższe dochody emerytalne oznaczają bowiem zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej, mniejsze wydatki budżetowe o charakterze konsumpcyjnym i możliwość przesunięcia wydatków państwa na cele prorozwojowe.

   Minister Pracy i Polityki Społecznej, chcąc zachęcić osoby aktywne zawodowe do dodatkowego oszczędzania na emeryturę proponuje zachęty podatkowe. Resort pracy chce, by osoby oszczędzające na emeryturę były zwolnione z odprowadzenia podatku od dochodów kapitałowych. Warunkiem zwolnienia ma być gromadzenie oszczędności do 60 roku życia. Wcześniejsze wycofanie oszczędności będzie możliwe, ale będzie się wiązało z koniecznością odprowadzania podatku od dochodu z lokat kapitałowych. Resort pracy proponuje, by zwolnieniem podatkowym były objęte oszczędności gromadzone na Indywidualnych Kontach Emerytalnych. IKE będę mogły być realizowane w formie:

  • inwestycji w fundusze inwestycyjne,
  • indywidualnych rachunków papierów wartościowych prowadzonych przez domy maklerskie,
  • ubezpieczeń na życie – jeżeli co najmniej 90 proc. składki będzie inwestowane.

    Każdy będzie miał swobodny wybór pomiędzy tymi formami oszczędzania. Wybór sposobu oszczędzania nie będzie miał charakteru ostatecznego. Osoby oszczędzające w systemie Indywidualnych Kont Emerytalnych będą miały prawo do swobodnego “przerzucania” swoich oszczędności pomiędzy różnymi formami gromadzenia kapitału emerytalnego. Również osoby oszczędzające w pracowniczych programach emerytalnych będą mogły przenieść swoje środki na Indywidualne Konta Emerytalne, jeżeli przestaną być uczestnikami takich programów. Zwolnieniem od podatku kapitałowego objęte będą Indywidualne Konta Emerytalne, na które wpłacane jest nie więcej niż 150 proc. średniego wynagrodzenia.

    Wprowadzenie Indywidualnych Kont Emerytalnych objętych zwolnieniem od podatku kapitałowego według resortu pracy przyczyni się nie tylko do wzrostu przyszłych emerytur, ale również do wzrostu oszczędności długoterminowych, koniecznych do wzrostu gospodarczego oraz do rozwoju rynku finansowego.

    Rząd planuje, by zachęty podatkowe wprowadzić nie później niż od początku 2004 r.

 

Pobierz pliki:

Założenia systemu zachęt podatkowych w ramach III filara systemu emerytalnego
(pobierz plik)

Informacje statystyczne nt. oszczędzania w III filarze
(pobierz plik)

Podatki a fundusze emerytalne
(pobierz plik)

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: