submenu
content

Powrót do procentowego odliczania darowizn w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

16-08-2004

W dniu 12 sierpnia br. na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów zostało przyjęte i rekomendowane Radzie Ministrów, uzgodnione na spotkaniu przedstawicieli Ministra Finansów z przedstawicielami Ministra Polityki Społecznej, rozwiązanie polegające na procentowym odliczaniu od dochodu, w wysokości do 6 % dochodu, darowizn przekazanych przez osoby fizyczne podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego (w tym m.in. organizacjom pozarządowym), na cele określone w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

więcej

Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną

02-08-2004

Spotkanie przedstawicieli ministerstw i urzędów centralnych z członkami Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się 23 lipca br. w Ministerstwie Polityki Społecznej.

więcej

Uwaga sponsorzy, darczyńcy i organizacje pozarządowe - interpretacja ustawy o pożytku publicznym

15-01-2004

Wobec pojawiających się sygnałów o błędnym rozumieniu kategorii: organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego oraz organizacja pożytku publicznego, zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i utożsamianiu statusu tak wyodrębnionych organizacji, w szczególności na okoliczność odliczeń z tytułu darowizn, przedstawiamy wyjaśnienie tych kwestii.

więcej

Interpretacja ustawy o pożytku publicznym w zakresie realizacji i zlecania zadań publicznych

06-01-2004

W związku z pojawiającą się błędną interpretacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zlecania zadań publicznych Departament Pożytku Publicznego informuje, że organy administracji publicznej, w tym organy jednostek samorządu terytorialnego, zlecają realizację zadań publicznych – w trybie otwartego konkursu ofert – organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego (osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych), a nie tylko organizacjom pożytku publicznego.

więcej

Konkurs "Małe Granty 2004"

17-12-2003

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Ogłasza Konkurs "Małych Grantów 2003" realizowany w ramach "Założeń działań informacyjnych i edukacyjnych w okresie poprzedzającym członkostwo Polski w Unii Europejskiej"

więcej
1  ««««  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: