submenu
content

Czym jest ekonomia społeczna i solidarna?

02-11-2017

Ekonomia społeczna i solidarna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.

więcej

Zaproszenie na I Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

30-10-2017

Zaproszenie na I Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbędzie się w dniach 15-16 listopada br. w Warszawie, w Bibliotece UW.

więcej

Kontakt ws. FIO

27-10-2017

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, od 30 października 2017 r. korespondencję w sprawach dotyczących organizacji pożytku publicznego oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich należy kierować na adres Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

więcej

O spółdzielniach socjalnych w Sejmie

14-09-2017

Ułatwienia w zakładaniu i funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych oraz poszerzenie zakresu wsparcia– to zmiany, jakie zakłada projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych. Dziś odbyło się pierwsze czytanie projektu z Sejmie. 

więcej

Ważne terminy dla OPP!

13-07-2017

Uwaga na ważne terminy dla orgnizacji pożytku publicznego (OPP). 15 lipca to ostateczny termin umieszczenia sprawozdań OPP w bazie sprawozdań MRPiPS oraz ostateczny termin wysłania sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego

więcej

Pożyczki na start i na rozwój

14-06-2017

Podmioty ekonomii społecznej (PES) np. spółdzielnie socjalne, czy organizacje pozarządowe mogą od tego roku ubiegać się o preferencyjne pożyczki z utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Budżet funduszu to prawie 160 mln zł.

więcej

Wyniki FIO 2017 Priorytet 1

12-05-2017

W uzupełniającym naborze ofert w Komponencie Regionalnym w Priorytecie 1 wyłoniono trzech Operatorów, którzy będą realizować działania projektowe na terenie województw: pomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.

więcej

Powstaje ustawa o ekonomii społecznej i solidarnej

26-04-2017

Posiedzenie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, poświęcone projektowi założeń do ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej, odbyło się 26 kwietnia br.

więcej

Kolejne priorytety FIO rozstrzygnięte

24-04-2017

Znamy już wyniki konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017 w Priorytecie 3 i 4. Dofinansowano 168 projektów. Kwota dotacji wyniosła ponad 12 mln zł.

więcej

Pożyczki i nowy Fundusz Gwarancyjny dla ekonomii społecznej

04-04-2017

Ruszył program wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej z wykorzystaniem instrumentów finansowych. W projekcie przewidziano ponad 135 mln zł na preferencyjne pożyczki oraz ponad 4 mln zł na reporęczenia. Powołano także Fundusz Gwarancyjny Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

więcej
1  ««««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  22
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: