submenu
content

VII edycja konkursu dla dziennikarzy „Ludzka twarz EFS”

05-08-2013

W dniu 2 sierpnia 2013 r. została ogłoszona VII edycja konkursu dla dziennikarzy Ludzka twarz EFS. Organizatorem Konkursu jest Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MPiPS we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

więcej

Więcej środków Europejskiego Funduszu Społecznego na żłobki i instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

05-07-2013

Zwiększono alokację na konkurs pt. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego  rodzinnego” realizowany w ramach Działania 1.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej

Gdzie po bezpłatną poradę prawną?

25-06-2013

Mapa bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego to serwis internetowy, który zawiera informacje o różnego rodzaju instytucjach świadczących nieodpłatnie porady prawne i obywatelskie oraz umożliwia ich wyszukiwanie.

 

więcej

Inwestujemy w młodych!

15-05-2013

Konferencja prasowa "Inwestujemy w młodych!" z udziałem Elżbiety Bieńkowskiej, minister rozwoju regionalnego oraz Władysława Kosiniak-Kamysza, ministra pracy i polityki społecznej odbyła się 15 maja 2013 r. w siedzibie MRR.

więcej

Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą

29-04-2013

W marcu 2013 r. rozpoczęto wypłatę preferencyjnych pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach pilotażowego projektu systemowego pt. „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”, realizowanego w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

więcej

Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr DWF_1.5_2_2012 pt. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”.

29-04-2013

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego opublikował wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu pt. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”.

więcej

Informacja dotycząca naboru ekspertów na potrzeby procedury odwoławczej - aktualizacja

08-03-2013

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (DWF w MPiPS) informuje o konieczności dostarczenia przez kandydatów na ekspertów wraz z dokumentami, o których mowa w pkt IV ogłoszenia z dnia 4 marca br., pisemnej deklaracji, w której kandydat na eksperta powinien określić ile projektów rozstrzygnięć środków odwoławczych jest w stanie opracować w jednym miesiącu, w okresie od 01.04.2013 r. do 30.07.2013 r.

więcej

Nabór ekspertów w zakresie przeprowadzania procedury odwoławczej w ramach PO KL

04-03-2013

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MPiPS zaprasza do składania w terminie do 13 marca 2013 r. dokumentów w ramach procedury naboru ekspertów w zakresie przeprowadzania procedury odwoławczej w ramach PO KL.

więcej

Pożyczki ze środków UE dla podmiotów ekonomii społecznej coraz bliżej

25-01-2013

Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwa Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. podpisali umowę o finansowanie projektu systemowego „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej”.

więcej

Wręczono nagrody w konkursie „Ludzka twarz EFS”

17-12-2012

Minister Czesława Ostrowska wręczyła nagrody laureatom VI edycji konkursu dla dziennikarzy „Ludzka twarz EFS”. Wyróżniono autorów materiałów publicystycznych, popularyzujących wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej
1  ««««  4  5  6  7  8  9  10  11  12  »»»»  12
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: