submenu
content

Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn

08-07-2010

Projekt pt. "Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn" jest wdrażany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przy współpracy merytorycznej Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

25-06-2010

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert  „Konkurs inicjatyw organizacji pozarządowych” w 2010 r. na najlepsze projekty z obszaru : wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

więcej

Minister Jolanta Fedak uczestniczyła w II Kongresie Kobiet

23-06-2010

Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak wzięła udział w II Kongresie Kobiet, który odbył się 18-19 czerwca 2010 r. w Warszawie. MPiPS współorganizowało kilka paneli tematycznych Kongresu.

więcej

Opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat

23-03-2010

Informujemy, że dyskusja nad założeniami do projektu ustawy o formach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat będzie kontynuowana na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów we wtorek 30 marca 2010 roku.

więcej

Przeciwdziałanie dyskryminacji w teorii i praktyce - nabór na szkolenie zakończony

05-02-2010

Informujemy, że rekrutacja do udziału w szkoleniach antydyskryminacyjnych organizowanych w Warszawie, Wrocławiu oraz Gdańsku dobiegła końca. Wszystkie zakwalifikowane osoby zostały już poinformowane o tym za pomocą poczty elektronicznej. Otrzymaliśmy bardzo dużo zgłoszeń. Wszystkim zainteresowanym udziałem osobom dziękujemy.

więcej

Najnowszy raport Komisji Europejskiej w sprawie równości kobiet i mężczyzn

25-01-2010

SPRAWOZDANIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ DLA RADY, PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Równość kobiet i mężczyzn–rok 2010
Bruksela, dnia 18.12.2009, KOM(2009)694 wersja ostateczna

więcej

Nowa publikacja Departamentu „Rozwód i co dalej. Jak nie stracić kontaktu z dzieckiem po rozwodzie.”

20-01-2010

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją Departamentu pt. „Rozwód i co dalej. Jak nie stracić kontaktu z dzieckiem po rozwodzie”.

więcej

Szkolenia z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji

20-01-2010

MPiPS zaprasza na bezpłatne szkolenia "Przeciwdziałanie dyskryminacji w teorii i praktyce" podnoszące kompetencje związane z pracą w środowisku społecznym zróżnicowanym kulturowo i światopoglądowo, skierowane do następujących grup zawodowych: nauczycielek i nauczycieli, pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych, policjantów i policjantek, pracowników administracji. Szkolenie odbędą się w trzech miastach: Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu, w okresie od 15 lutego do 19 marca 2010 r.

więcej

Rozstrzygnięcie konkursu

05-11-2009

Rozstrzygnięty został konkurs na najlepsze projekty z obszarów:
1) wyrównywanie szans kobiet w życiu społeczno-gospodarczym: Promocja udziału kobiet w życiu publicznym;
2) przeciwdziałanie dyskryminacji: Zwiększenie  udziału osób wykluczonych społecznie w życiu społeczno-kulturalnym środowisk lokalnych.

więcej

15-lecie Deklaracji Pekińskiej i Platformy Działania

30-10-2009

W roku 2009 rozpoczynamy międzynarodowe obchody 15 rocznicy przyjęcia Deklaracji Pekińskiej i Platformy Działania dotyczącej wyrównania statusu kobiet w 12 newralgicznych obszarach: ubóstwo, edukacja, zdrowie, przemoc, konflikt zbrojny, gospodarka, władza i procesy decyzyjne, mechanizmy instytucjonalne na rzecz podnoszenia awansu kobiet, prawa kobiet jako prawa człowieka, media, środowisko i dziewczęta.

Pani Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społe

więcej
««««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»»»  
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: