submenu
content

Ogłoszenie o naborze współpracowników w ramach projektu "Postęp, zwalczenie dyskryminacji, promocja różnorodności”

12-10-2009

Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji jako beneficjent projektu "Postęp, zwalczenie dyskryminacji, promocja różnorodności” poszukuje osób na stanowiska:

więcej

Otwarty konkurs ofert – „Konkurs inicjatyw organizacji pozarządowych”

04-09-2009

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert „Konkurs inicjatyw organizacji pozarządowych” na najlepsze projekty z obszarów:
1) wyrównywanie szans kobiet w życiu społeczno-gospodarczym: Promocja udziału kobiet w życiu publicznym;
2) przeciwdziałanie dyskryminacji: Zwiększenie udziału osób wykluczonych społecznie w życiu społeczno-kulturalnym środowisk lokalnych;
Wysokość środków na finansowanie konkursu w rok

więcej

Konferencja zamykająca projekt „Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany„

26-01-2009

29 stycznia 2009 r. odbędzie się konferencja „Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany” – zamykająca projekt realizowany przez Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Inauguracja projektu promującego politykę równouprawnienia

04-11-2008

"Nie wystarczy być o czymś przekonanym, trzeba wprowadzać swoje przekonania w życie. Dotyczy to także polityki równouprawnienia. Mam nadzieję, że dzięki temu projektowi administracja publiczna stanie się wzorem, jeśli chodzi o równe traktowanie kobiet i mężczyzn pod wieloma względami" - mówiła na inauguracji konferencji  „Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany” wiceminister pracy i polityki społecznej Agnieszka Chłoń-Domińcza

więcej

Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany

20-10-2008

4 listopada 2008 r. odbędzie się konferencja „Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany” - inaugurująca projekt realizowany przez Departament ds. Kobiet, Rodziny
i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Podziękowanie dla obrońców napadniętego cudzoziemca

27-05-2008

Dyrektor Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji Berenika Anders wręczyła listy z podziękowaniami Jakubowi Kołodziejowi i Filipowi Klijewiczowi, którzy udzielili pomocy napadniętemu obywatelowi Mongolii - Bilguunowi Lkhagvowi.

więcej

Konkurs inicjatyw organizacji pozarządowych

21-04-2008

Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs inicjatyw organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96, poz. 873.) z obszarów uznanych przez Departament za priorytetowe.

więcej

Zproszenie na briefing

19-03-2008

Biuro Prasowe zaprasza na briefing w przerwie konferencji podsumowującej projekt

więcej

Finansowanie rowności kobiet i mężczyzn oraz wzmacnianie statusu kobiet - 52 Sesja Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ

28-02-2008

Minister Radosław Mleczko wziął udział w debacie generalnej dotyczącej finansowania równości kobiet i mężczyzn oraz wzmacniania statusu kobiet w ramach 52 Sesji Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ.

więcej

Jak dzieci powinny bezpiecznie korzystać z komputera i internetu?

10-12-2007

Pod takim tytułem odbędzie się 12 grudnia br. międzynarodowa konferencja organizowana w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej przez Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji MPiPS, MPiPS, ul. Nowogrodzka 1/3/5, godz. 10.30

więcej
««««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»»»  
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: