submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Zaproszenie na konferencję

10-10-2016

W dniach 26 i 27 października 2016 r. organizowana jest Konferencja Członków Regionalnych Platform Współpracy 

i Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej, na której zostaną zaprezentowane dotychczasowe osiągnięcia w zakresie działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych. 

więcej

Senior +

07-10-2016

W 2017 roku nadejdą zmiany w programie Senior–WIGOR, który po przekształceniu będzie nazywał się „Senior +”. Proponowane zmiany dotyczą między innymi wprowadzenia nowej formy placówki – Klubu „Senior +”, kwot dofinansowań na funkcjonowanie, jednorazowego wsparcia finansowego oraz standardów lokalowych.

więcej

Opieka traktowana jak praca

07-10-2016

Osoby, które utraciły prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłków opiekuńczych, pobieranych w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zyskają po jej śmierci prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego.

więcej

We wrześniu znów niższe bezrobocie

06-10-2016

Wrzesień to kolejny miesiąc, w którym mamy do czynienia ze spadkiem stopy bezrobocia. Według szacunków MRPiPS wyniosła ona 8,4%, czyli o 0,1 pkt. proc. mniej niż w sierpniu.

więcej

Konkurs na model systemu transferów społecznych oraz systemu podatkowego

06-10-2016

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF) w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił konkurs dotyczący wypracowania, przetestowania i wdrożenia modelu systemu transferów społecznych oraz systemu podatkowego, wspierających aktywność zawodową i ograniczających ubóstwo. 

więcej

Rada Rynku Pracy

05-10-2016

Rada Rynku Pracy, która zebrała się 5 października w CPS „Dialog”, omawiała plany finansowe Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2017 rok.  W posiedzeniu uczestniczył wiceminister Stanisław Szwed. 

więcej

Posiedzenie Grupy Roboczej ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

04-10-2016

Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 4 października 2016 roku wzięła udział w trzecim posiedzeniu Grupy Roboczej ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

więcej

MRPiPS nie pracuje nad ubezpieczeniem pielęgnacyjnym

04-10-2016

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie są prowadzone ani planowane żadne prace nad wprowadzeniem ubezpieczenia pielęgnacyjnego.

więcej

Obradował Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej

04-10-2016

Spotkanie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej odbyło się 4 października w MRPiPS. Uczestniczyła w nim jego przewodnicząca minister Elżbieta Rafalska.

więcej

Coraz więcej 80-latków w Europie

03-10-2016

W 2015 r. w krajach Unii Europejskiej żyło prawie 27 mln osób w wieku 80 lat i więcej. To o 7 mln więcej niż w 2005 roku. Wzrost dotyczył prawie wszystkich krajów UE.

więcej
1  ««««  120  121  122  123  124  125  126  127  128  »»»»  420
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: