submenu
content

Końcowy raport z implementacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

03-09-2012

Końcowy raport z implementacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich został sporządzony przez Bank Światowy i zawiera szczegółowe informacje z zakresu m.in. stopnia realizacji zakładanych celów, kosztów, nakładów, wyników oraz oceny zaangażowania poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za realizację PPWOW.

więcej

Materiały z monitoringu i ewaluacji Programu Integracji Społecznej

13-07-2012

Program Integracji Społecznej realizowany był w latach 2007 - 2010 w 500 gminach 13 województw i objął swymi usługami około 1 mln osób.

więcej

Publikacje Programu Integracji Społecznej

12-07-2012

Opracowane w ramach realizacji Programu Integracji Społecznej publikacje, które można pobrać poniżej, stanowią źródło cennych informacji z zakresu integracji społecznej dla decydentów, organizacji pozarządowych oraz osób korzystających z usług publicznych.

więcej

Zmiana adresów mailowych członków Zespołu Zarządzającego PPWOW

12-10-2011

Od 14 października 2011 roku zmieniają się adresy e-mailowe członków Zespołu Zarządzającego Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zgodnie z listą poniżej:

 

więcej

Konsultant ds. oceny końcowej PPOW poszukiwany

13-09-2011

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, administrator programu, planuje zatrudnić konsultanta (wykonawcę), który zapewni efektywne i terminowe świadczenie usług związanych z końcową oceną Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. W tym celu, zadaniem konsultanta będzie zapewnienie zaangażowania zespołu ekspertów, spełniających określone niżej wymagania. Okres realizacji kontraktu – do 30 grudnia 2011 r.

więcej

Konkurs Akademii Integracji Społecznej rozstrzygnięty

17-08-2011

Rozstrzygnięto konkurs na najlepsze Dobre Praktyki Programu Integracji Społecznej, zgłoszone do Akademii Integracji Społecznej.
Wpłynęły 64 zgłoszenia z 12 województw. Ostatecznie uhonorowano 30 gmin.

więcej

PPWOW JUŻ W ŁÓDZKIEM

08-02-2008

30 stycznia do Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich przystąpiło trzynaste województwo, łódzkie (Marszałek Województwa Łódzkiego podpisał porozumienie z MPiPS.) Program działa już w 12 województwach, docelowo ma objąć 500 gmin z 13 województw.

więcej

POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH – KONFERENCJE INAUGURUJĄCE

12-12-2007

W dziewięciu województwach oficjalnie zaczął działać Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. Kolejne konferencje inaugurujące program w danym województwie odbędą się: 13 grudnia w Białymstoku, 14 grudnia w Gdańsku i 19 grudnia w Toruniu. W sumie w ramach PPWOW co piąta gmina w Polsce otrzyma pieniądze na rozwiązywania ważnych problemów społecznych.

7 kwietnia 2006 r. podpisana została umowa pomiędzy Bankiem Światowym a polskim rządem w sprawie pożyczki na finansowanie PPWOW. Ma on trwać do końca 2009 r. Program składa się z trzech części – Programu Integracji Społecznej, reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz kampanii informacyjno-promocyjnej na temat problemów integracji społecznej.

więcej

Konsultanci Poszukiwani - KRUS

08-11-2007

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał kredyt z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW).

więcej

Konsultanci Regionalni – ciąg dalszy rekrutacji

14-08-2007

Zespół zarządzający programem PPWOW uprzejmie informuje, że rozpoczęto proces rekrutacji na stanowiska Konsultantów Regionalnych w województwach dolnośląskim, mazowieckim, pomorskim i zachodniopomorskim.

więcej
1  2  3  »»»»  
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: