submenu
content

Społecznik Roku 2017

27-11-2017

W Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. odbyły się XVI Wojewódzkie Obchody dnia Pracownika Socjalnego. W uroczystości wzięła udział Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Wyższe standardy w placówkach opieki

24-11-2017

Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków pobytu osób starszych i niepełnosprawnych przebywających w placówkach całodobowej opieki, ograniczenie skali nieprawidłowości czy poszerzenie katalogu zwalniania z opłat – to najważniejsze zmiany, jakie przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

więcej

Ogłoszenie o wyborze partnera

22-11-2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że został wybrany drugi partner do wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2. 5 Skuteczna pomoc społeczna.

więcej

Pogotowie zimowe

22-11-2017

Niskie temperatury w okresie jesienno-zimowym niosą zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, samotnych, niezaradnych życiowo i przebywających w miejscach niezdatnych do zamieszkania. W wielu gminach ruszyło już tzw. pogotowie zimowe.

więcej

Pracownik socjalny: zawód trudny i potrzebny

21-11-2017

Pomagają osobom i rodzinom przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe. Wspierają klientów pomocy społecznej w procesie usamodzielniania i integracji społecznej. Wykonują swoje zadanie z narażeniem własnego życia i zdrowia. Mowa o pracownikach socjalnych, którzy właśnie dziś obchodzą swoje święto. 

więcej

List z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

21-11-2017

Każdego roku 21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego, który jest jednocześnie świętem wszystkich Pracowników Pomocy Społecznej. Jest on okazją do zwrócenia szczególnej uwagi na te problemy społecznego życia, które skupiają się na konkretnym człowieku i jego bezpośrednim otoczeniu – rodzinie, domu, wspólnocie, środowisku lokalnym, ale też na osobach, które stają się „przewodnikami” do godnego życia tych ludzi, którym trudno jest samodzielnie radzić sobie z trudnościami.  Takie cechy  jak wrażliwość, wiedza, doświadczenie i wyczucie, muszą towarzyszyć każdemu pracownikowi socjalnemu i każdemu, który ma potrzebę pomagania innym.

więcej

Wręczenie nagród dla pracowników socjalnych

21-11-2017

W Dniu Pracownika Socjalnego, 21 listopada 2017 r., minister Elżbieta Rafalska i wiceminister Elżbieta Bojanowska wręczyły nagrody dla pracowników ośrodków pomocy społecznej za nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej oraz tym, którzy w szczególny sposób byli zaangażowani w działania związane z likwidacją szkód po nawałnicach. Uroczystość odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

więcej

Widzisz - Reaguj - Zadzwoń

09-11-2017

Okres jesienno - zimowy  to czas, w którym osoby bezdomne, samotne, niezaradne życiowo, narażone są na utratę zdrowia i życia. Spadek temperatur, szczególnie w porze nocnej, może spowodować wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci.

więcej

Bezpieczniejsze placówki całodobowej opieki

08-11-2017

- Zmieniając ustawę o pomocy społecznej oraz ustawę o ochronie zdrowia psychicznego poprawiamy  bezpieczeństwo oraz warunki pobytu osób starszych i niepełnosprawnych przebywających w legalnie działających placówkach zapewniających całodobową opiekę - powiedziała minister Elżbieta Rafalska 

więcej

Bezpieczeństwo osób bezdomnych

27-10-2017

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, w czasie którego często zagrożone jest zdrowie i życie osób bezdomnych, które nie są w stanie zapewnić sobie ciepłego schronienia i posiłku, ważny jest stały monitoring służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz dobra koordynacja działań,

więcej
1  ««««  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»»»  61
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: