submenu
content

Międzynarodowa konferencja poświęcona integracji imigrantów

07-10-2011

Międzynarodowa konferencja, organizowana przez Caritas Polska we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, pod patronatem polskiej Prezydencji, odbędzie się dniach 10-11 października 2011 roku na Zamku w Lublinie.

więcej

„Głęboka Woda” – serial z misją

04-10-2011

Telewizja Polska rozpocznie 4 grudnia 2011 r. nadawanie serialu telewizyjnego pt. „Głęboka Woda”. Film pokazuje, w jaki sposób pracownicy socjalni realizują swoją niełatwą misję.

więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności”, Edycja 2011.

19-09-2011

Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 16 września 2011 r. zaakceptował ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w otwartym konkursie ofert w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności”, Edycja 2011.

więcej

Konsultacje - Program roczny na rok 2012 na potrzeby Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013

19-09-2011

Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS informuje, że trwają konsultacje programu rocznego na rok  2012 na potrzeby Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013. Propozycje można nadsyłać do 28 września 2011 r.

więcej

Porozumienie o współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

15-09-2011

Sekretarz Stanu w MPiPS Jarosław Duda oraz Krzysztof Kwiatkowski, Minister Sprawiedliwości podpisali 15 września 2011 r. „Porozumienie o współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

więcej

Rozstrzygnięcie konkursu „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej”

07-09-2011

Dofinansowanie w wysokości 49 000 zł. otrzyma oferta wspólna zgłoszona przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS z Janowa Lubelskiego i Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie.

więcej

Renciści socjalni będą mogli więcej zarobić

30-08-2011

Sejm uchwalił 30 sierpnia 2011 r. ustawę o zmianie ustawy o rencie socjalnej. Podwyższa ona kwotę dopuszczalnego przychodu z 30 proc. na 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

więcej

Lista dotacji przyznanych w 2011 r. w Programie "Świetlica - Dzieci - Praca"

29-07-2011

Wyróżnione oferty (przed podpisaniem umów) należy uzupełnić w terminie 7 dni o dodatkowe dokumenty, wymienione w ogłoszeniu o konkursie w punkcie 3.

więcej

List Sekretarza Stanu Jarosława Dudy dotyczący projektu narzędzia oceny zasobów pomocy społecznej w gminie i w powiecie.

27-07-2011

Instytut Rozwoju Służb Społecznych wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej przedstawia częściowy projekt narzędzia umożliwiającego ocenę zasobów pomocy społecznej w gminie i w powiecie. W związku z tym Sekretarz Stanu Jarosław Duda wystosował do dyrektorów, kierowników oraz pracowników socjalnych OPS i PCPR prośbę o zapoznanie się z projektem oraz przedstawienia swoich uwag i sugestii.  Wię

więcej

Wydłużenie prac komisji konkursowej

22-07-2011

W związku z tegorocznym konkursem ogłoszonym w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie informujemy, że wydłużone zostały prace komisji  w tym konkursie ze względu na dużą liczbę ofert przekazanych do oceny na tym etapie postępowania konkursowego. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej ministerstwa po zakończeniu procedury konkursowej.

więcej
1  ««««  33  34  35  36  37  38  39  40  41  »»»»  61
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: