submenu
content

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący usług stomatologicznych

12-04-2011

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący usług stomatologiczny

więcej

Wybór Członków Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

18-03-2011

Minister Pracy i Polityki Społecznej dokonał w marcu 2011 r. wyboru Członków Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

więcej

Apel do starostów i prezydentów miast

08-03-2011

Podsekretarz Stanu Czesława Ostrowska oraz Sekretarz Stanu Jarosław Duda, uwzględniając trudną tegoroczną sytuację Funduszu Pracy, zwracają się do wszystkich starostów  i prezydentów miast, aby w sposób szczególny rozpatrywane były wnioski samorządów gmin, ubiegających się o dotacje w konkursach Ministra Pracy i Polityki Społecznej

więcej

Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

07-03-2011

Minister Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził Program Osłonowy "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie";. W 2011 roku na realizację tego zadania przeznaczono 3 000 000 zł. Program mogą realizować jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego samodzielnie lub zlecić jego realizację. Wnioski należy złożyć do właściwego Urzędu Wojewódzkiego do 11 kwietnia 2011 r.

więcej

Rozpoczęcie procedury powoływania członków zespołu monitorującego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

24-02-2011

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie przepisów prawa rozpoczyna procedurę powoływania członków Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

więcej

Harmonogram działań w 2011 roku w Programie "Świetlica – Dzieci – Praca"

17-02-2011

Sekretarz Stanu Jarosław Duda zatwierdził harmonogram działań na rok 2011 w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015. Łaczna kwota przeznaczona przez MPiPS na dofinansowanie programu wynosi 800 tys. zł.

więcej

Programy zatwierdzone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na lata 2011 - 2015

13-01-2011

Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w MPiPS zatwierdził Program Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu edycja 2011 – 2015 oraz Program Świetlica - Dzieci - Praca na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 - 2015

więcej

Lista przedstawicieli NGO

20-12-2010

Zobacz listę przedstawicieli NGO biorących udział w latach 2011 – 2012 w komisjach konkursowych w ramach programów Ministra Pracy i Polityki Społecznej w obszarze pomocy i integracji społecznej

więcej
1  ««««  35  36  37  38  39  40  41  42  43  »»»»  61
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: