submenu
content

Sejm przyjął urlopy rodzicielskie

29-05-2013

Sejm RP 28 maja 2013 r. jednogłośnie przyjął nowelizację kodeksu pracy, wydłużającą urlopy dla rodziców. Ustawa ma wejść w życie 17 czerwca, od tej daty rodzicom wszystkich dzieci, urodzonych po 31 grudnia 2012 r., będzie przysługiwać 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (w tym 14 zarezerwowanych tylko dla matki), sześć tygodni urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Z dodatkowego oraz rodzicielskiego urlopu będą mogli korzystać ojciec i matka.

więcej

Trwają prace nad wysokością płacy minimalnej

21-05-2013

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że prace nad ustaleniem przyszłorocznej wysokości płacy minimalnej dopiero się rozpoczynają.

więcej

Pierwsze czytanie projektu ustawy, wydłużającej urlopy dla rodziców

14-05-2013

Sejm RP 14 maja 2013 r. debatował nad projektem ustawy wydłużającej urlopy macierzyńskie, dodatkowe urlopy macierzyńskie i urlopy rodzicielskie. Zmiany obejmą rodziców wszystkich dzieci, urodzonych w 2013 r.

więcej

Podziękowania Matek I kwartału dla Ministra MPiPS

08-05-2013

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz otrzymał podziękowania od Matek I Kwartału za dotychczasowe wsparcie udzielone ich inicjatywie. Był to dla nich krok milowy, przybliżający je do osiągnięcia wspólnego celu –objęcia ich rocznym urlopem rodzicielskim.

więcej

Rząd przyjął projekt o rocznym urlopie dla rodziców

30-04-2013

Rada Ministrów zaakceptowała bardzo korzystne rozwiązanie dla rodzin z dziećmi. Ma być roczny płatny urlop na dziecko. Będzie on dostępny dla wszystkich rodziców dzieci urodzonych w 2013 r.

więcej

Stanowisko MPiPS w sprawie stosowania weksli jako zabezpieczenia roszczeń pracodawcy w stosunkach pracy

03-04-2013

Posługiwanie się wekslem do zabezpieczenia roszczeń pracodawcy wobec pracownika powstałych ze stosunku pracy – jest działaniem niezgodnym z prawem. Podstawą takiego działania pracodawcy nie może być art. 300 Kodeksu pracy.

więcej

Wiceminister Radosław Mleczko na konferencji "Budowa przewag konkurencyjnych Polski"

15-03-2013

Uczestnicy konferencji poszukiwali odpowiedzi na pytania – w jakim zakresie i jakim kosztem programy pomocy publicznej mogą wspierać przedsiębiorców w realizacji działań skutkujących tworzeniem nowych miejsc pracy, utrzymaniem istniejących miejsc pracy oraz przyciąganiem nowoczesnych technologii.

więcej

Konferencja „Uelastycznienie czasu pracy w Polsce. Ile pracy w pracy?”.

22-02-2013

Konferencja z udziałem Radosława Mleczki, Podsekretarza Stanu w MPiPS  poświęcona była  zagadnieniu uelastyczniania organizacji czasu pracy w kontekście spowolnienia gospodarczego i aktualnej sytuacji na rynku pracy, z uwzględnieniem szczególnej sytuacji osób młodych, starszych oraz niepełnosprawnych.

więcej

Wyższe diety za delegacje służbowe

29-01-2013

Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

więcej

41. Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

28-01-2013

Celem Konkursu jest włączenie pracodawców i pracowników w przedsięwzięcia związane z  poprawą warunków pracy oraz promocja nowoczesnych rozwiązań technicznych i  organizacyjnych umożliwiających poprawę stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

więcej
1  ««««  8  9  10  11  12  13  14  15  16  »»»»  16
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: