submenu
content

NIEOBOWIĄZKOWE szkolenia rolników w zakresie bhp

24-08-2012

W związku z pojawiającymi się doniesieniami, dotyczącymi prób zmuszania rolników do odbywania płatnych szkoleń z zakresu bhp, informujemy że przepisy prawa nie nakładają obowiązku poddawania się szkoleniom w tym zakresie na rolników indywidualnych.

więcej

Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Trójstronnej Komisji

05-06-2012

Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych odbyło się 1 czerwca 2012 r. Zespół podjął prace zmierzające do uregulowania problematyki czasu pracy w dziale szóstym Kodeksu pracy oraz kwestii dotyczących stabilizacji zatrudnienia w kontekście warunków stosowania umów na czas określony, umów cywilnoprawnych, samozatrudnienia oraz pracy tymczasowej.

więcej

Konferencja na temat czasu pracy

08-02-2012

Radosław Mleczko, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, wziął udział 7 lutego 2012 r. w konferencji Problemy ze stosowaniem przepisów o czasie pracy. Propozycja zmian.

więcej

Ogłoszenie 40. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

30-01-2012

Celem Konkursu jest włączenie pracodawców i pracowników w przedsięwzięcia związane z  poprawą warunków pracy oraz promocja nowoczesnych rozwiązań technicznych i  organizacyjnych umożliwiających poprawę stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

więcej

Zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2012 roku

02-01-2012

Informacja na temat obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 r. przepisów o wymiarze dodatkowego urlopu macierzyńskim, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, oraz o terminie wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego, a także o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

więcej

Dyrektywa w sprawie czasu pracy – brak porozumienia w UE

30-04-2009

Posiedzenie komitetu pojednawczego w sprawie projektu dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy odbyło się 27 kwietnia 2009 r. Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE nie udało się osiągnąć porozumienia, co oznacza definitywne zakończenie prac nad obecnie rozpatrywanym projektem.

więcej

Nowelizacja art. 207(1) i 209(1) Kodeksu pracy

15-01-2009

Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak wysłała do komisji sejmowej Przyjazne Państwo propozycję nowelizacji art. 2071i 2091 Kodeksu pracy (tzw. „przepisy przeciwpożarowe”). MPiPS zależy na jak najszybszym znowelizowaniu zapisu, dlatego zdecydowało się na ścieżkę sejmową.

więcej

Zmiany w Kodeksie Pracy - wyjaśnienia

05-03-2008

W związku z licznymi komentarzami, pojawiającymi się w mediach po przedstawieniu projektu zmian w Kodeksie Pracy (projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy i ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy z 25 lutego 208 r.), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia:

więcej

Monitoring poczty elektronicznej pracownika

02-01-2008

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił 20 grudnia 2007 r. (pismo wpłynęło 27 grudnia 2007 r.) do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwracając uwagę na skalę monitorowania przez pracodawców korespondencji elektronicznej swoich pracowników oraz nagrywania rozmów telefonicznych.

więcej

Praca w Wigilię

14-12-2007

W obowiązującym stanie prawnym Minister Pracy i Polityki Społecznej nie jest upoważniony do wydania aktu prawnego, który gwarantowałby wszystkim pracownikom krótszy czas pracy w dniu 24 grudnia ( w Wigilię). Czas pracy jest bowiem regulowany przepisami ustawy - Kodeks pracy oraz innych ustaw. Minister Pracy nie może zatem zobowiązać pracodawców, aby czas pracy w Wigilię wynosił tylko 4 godziny.

więcej
1  ««««  8  9  10  11  12  13  14  15  16  »»»»  16
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: