submenu
content

CIS - wolne dni od zajęć dla osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych

18-12-2007

Departament Pomocy i Integracji Społecznej przekazuje komunikat dla Centrów Integracji Społecznej – wolne dni od zajęć dla osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych (głównie wyznania prawosławnego)

więcej

Status bezrobotnego uczestnika zajęć w centrum integracji społecznej

26-11-2007

Przedstawiamy informację zawierającą wskazówki odnośnie problemów związanych ze statusem bezrobotnego uczestnika zajęć w cis, odprowadzania za takiego uczestnika składek zdrowotnych, a także współpracy pomiędzy powiatowymi urzędami pracy, ośrodkami pomocy społecznej i centrami integracji społecznej

więcej

Monitoring ustawy o zatrudneniu socjalnym

09-11-2007

Ministerstwo przyjęło zakończoną pracę badawczą Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, dotyczącą projektu pt: Monitoring ustawy o zatrudneniu socjalnym

więcej

Konferencja podsumowująca konsultacje Krajowego Planu Działań na Rzecz Integracji Społecznej na lata 2006 – 2008

04-09-2006

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 4 września 2006 r. odbyła się konferencja podsumowująca konsultacje Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej na lata 2006 - 2008. Dyskusje panelowe dotyczyły obszarów: ”Krajowy Plan Działań na rzecz Integracji Społecznej w kontekście dialogu społecznego i obywatelskiego” oraz „Krajowy Plan Działań na rzecz Integracji Społecznej w kontekście badań oraz polityki rządu”

więcej

Komunikat w sprawie Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich

25-04-2006

Polska podpisała umowę z Bankiem Światowym na pożyczkę, finansującą Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich. W ramach Programu Integracji Społecznej ok. 40 mln euro trafi do 500 najbiedniejszych gmin w całej Polsce.

więcej

Konkurs na tworzenie Klubów Integracji Społecznej

30-03-2006

MPiPS ogłasza konkurs na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Integracji Społecznej. Termin składania wniosków upływa 12 maja 2006 r.

więcej

Narodowa Strategia Integracji Społecznej

26-07-2004

Narodowa Strategia Integracji Społecznej Dla Polski

na stronie www.mpips.gov.pl w zakładce Narodowa Strategia Integracji Społecznej

więcej

Konkurs na promocję, szkolenie i monitoring w zakresie zadań ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz monitoring działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

23-07-2004

Konkurs na promocję, szkolenie i monitoring w zakresie zadań ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz monitoring działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

więcej

Wspólny raport nt. reintegracji społecznej z 2001 r.

04-07-2003

Po raz pierwszy w historii Unia Europejska zatwierdza dokument dotyczący polityki w zakresie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Dokumentując i analizując sytuację we wszystkich Państwach Członkowskich oraz określając podstawowe wyzwania jakie niesie przyszłość, niniejszy Wspólny Raport na temat Reintegracji Społecznej stanowi przyczynek do wzmocnienia europejskiego modelu społecznego. Jest to zatem znaczący postęp na drodze do osiągnięcia strategicznego celu UE jakim jest większa spójność społeczna w Unii w okresie 2001-2010.

więcej
««««  1  2  3  4 
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: