submenu
content

Negocjacje dwustronnych umów w zakresie zabezpieczenia społecznego

12-04-2007

MPiPS aktualnie prowadzi negocjacje dwustronnych umów w zakresie zabezpieczenia społecznego z Kanadą, Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz Australią.

więcej

Perspektywy otwarcia holenderskiego rynku pracy dla Polaków

12-04-2007

Minister Spraw Społecznych i Zatrudnienia Królestwa Niderlanów Piet Hein Donner zarekomendował Parlamentowi zniesienie od 1 maja 2007 r. ograniczeń w dostępie do niderlandzkiego rynku pracy, utrzymywanych w stosunku do obywateli nowych państw członkowskich UE, jednak ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez Parlament.

więcej

Usługi budowlane w Niemczech – ujednolicenie okresu karencji

10-04-2007

W marcu 2007 r. administracja niemiecka anulowała wymóg przestrzegania wynikających z umowy z 1990 r. okresów przerw pomiędzy kolejnymi delegowaniami pracowników dla wykonania usług budowlanych, sprzątania i dekoratorstwa wnętrz.

więcej

Spotkanie ministrów Polski i Danii

19-03-2007

Podsekretarz Stanu Kazimierz Kuberski spotkał się z Ministrem ds. Zatrudnienia Królestwa Danii Clausem Hjorthem Frederiksenem. Ministrowie podpisali deklarację o współpracy w dziedzinie polityki migracyjnej.

więcej

Holandia nadal zamknięta dla polskich pracowników

02-03-2007

Informujemy, że - wbrew doniesieniom niektórych mediów - Holandia nadal nie otworzyła swojego rynku pracy dla polskich pracowników.

więcej

Wejście w życie nowej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią

04-01-2007

Prezydent RP ratyfikował 27 grudnia 2006 r. Konwencję między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

więcej

Ułatwienia w dostępie do niderlandzkiego rynku pracy

28-12-2006

Od 17 grudnia 2006 r. Królestwo Niderlandów zniosło – w kolejnych 16 sektorach działalności gospodarczej – obowiązek przeprowadzenia testu rynku pracy przy rozpatrywaniu wniosku o wydanie pozwolenia na pracę dla obywateli ośmiu nowych państw członkowskich UE.

więcej

Wykonywanie usług w kopalniach węgla kamiennego w RFN

28-12-2006

Według  informacji  z  Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych,
w Niemczech  dokonano  zmiany  kwalifikacji  prac  wykonywanych  w kopalniach
głębinowych   przez   wyspecjalizowane  firmy  górnicze  dla  przygotowania wydobycia  surowca.

więcej

Austria liberalizuje przepisy o zatrudnieniu obywateli nowych państw członkowskich UE w sektorze opieki domowej

31-10-2006

Legalizacja oznacza natychmiastowe umorzenie postępowań w sprawach o nielegalne zatrudnienie opiekunek. Pracownicy otrzymają ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne oraz przywileje prawa pracy.

więcej

Minister Anna Kalata w Wielkiej Brytanii

06-10-2006

Minister Anna Kalata przekazała władzom brytyjskim postulaty Polaków, mieszkających w Wielkiej Brytanii. Wkrótce Dni Brytyjskie w Warszawie.

więcej
««««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: