submenu
content

Szwajcaria utrzyma ograniczenia w dostępie do rynku pracy do końca kwietnia 2014 r.

06-05-2013

Szwajcaria podjęła decyzję o utrzymaniu ograniczeń w dostępie do rynku pracy dla obywateli 8 państw, które przystąpiły do UE w 2004 r. (państwa UE-8), w tym Polski, oraz wprowadzeniu podobnych ograniczeń dla państw UE, które należały do UE już przed 2004 r. (państwa UE-15, Malty i Cypru).

więcej

Unijni ministrowie chcą wspierać młodych na rynku pracy

01-03-2013

Wiceminister Mleczko wziął udział w posiedzeniu Rady EPSCO, podczas którego przyjęto „Projekt Zaleceń Rady ws. Ustanowienia Gwarancji dla Ludzi Młodych”.

więcej

Praca w Holandii – holenderskie agencje pracy tymczasowej (przydatne adresy internetowe)

20-02-2013

Polacy podejmujący pracę w Holandii stykają się z inaczej zorganizowanym rynkiem pracy, w wielu sektorach zdominowanym przez agencje pracy tymczasowej. Potrzebne informacje znajdziesz  w przygotowanej w Departamencie Rynku Pracy broszurze.

więcej

Nie zawsze wyjazd za granicę zapewnia zasiłki socjalne

22-01-2013

Prawo unijne nie gwarantuje każdej osobie, która nie ma pracy, prawa do zasiłku w dowolnym państwie UE/EOG. Wcześniej konieczne jest bowiem uzyskanie prawa do zasiłku w tym państwie, w którym ostatnio wykonywana była praca, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym kraju.

więcej

Radosław Mleczko wziął udział w II Forum Demograficznym w Berlinie

11-01-2013

Radosław Mleczko Podsekretarz Stanu w MPiPS,  w dniu 10 stycznia 2013 r. wziął udział w ministerialnym panelu dyskusyjnym  podczas II Forum Demograficznego w Berlinie.

więcej

Spotkanie z ministrem Imigracjii Holandii

02-03-2012

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z  Gerdem Leersem,  Ministrem Imigracji, Integracji i Azylu Królestwa Niderlandów.

więcej

Polsko-niemieckie konsultacje

21-06-2011

W ramach polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych, w MPiPS miało miejsce spotkanie Pana Marka Buciora, Podsekretarza Stanu w MPiPS z Panem Ralfem Brauksiepe, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych RFN.

więcej

Zmiany w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z dniem 1 maja 2010 r.

09-03-2010

W dniu 1 maja 2010 r. wejdzie w życie reforma sytemu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a miejsce rozporządzeń 1408/71 i 574/72

więcej

Podpisanie Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym

07-10-2009

Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak  oraz  Stephen  Smith  Minister Spraw Zagranicznych, ze strony australijskiej w dniu 7 października 2009 r podpisali w Warszawie Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym. Wraz z Umową zostało podpisane Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym.

więcej

Wejście w życie umowy o zabezpieczeniu społecznym z Kanadą

01-07-2009

Z dniem 1 października 2009 r. wejdą w życie:
-Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą oraz
-Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisane w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

więcej
««««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: