submenu
content

Petycja 75

19-12-2017

Petycja dotycząca zniesienia zakazu pracy zarobkowej dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

 

Odwzorowanie cyfrowe petycji (pdf)  -  Petycja poparta 13,5 tys. podpisami.


Data złożenia: 11.12.2017 r.

 

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana: Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO).

 

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia - bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż do 9 marca 2018 r.

Sposób załatwienia petycji - pismo z 1.03.2018 r.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: