submenu
content

Wyjaśnienia dotyczące prac nad ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę

26-01-2017

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi dot. prac w resorcie rodziny nad nową ustawą o o ograniczeniu handlu w niedzielę informujemy, że w ministerstwie nie toczą się prace w tym zakresie. 

więcej

Wyjaśnienie w związku z depeszą PAP "MRPiPS i MZ: będą dalsze zmiany w systemie opieki nad seniorami" z 25 stycznia 2017 r.

25-01-2017

W związku z informacjami, zawartymi w depeszy PAP "MRPiPS i MZ: będą dalsze zmiany w systemie opieki nad seniorami" z 25 stycznia 2017 r., wyjaśniamy:

więcej

Wyjaśnienia dotyczące wypłaty świadczeń z ZFŚS

25-01-2017

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami czy świadczenie wychowawcze 500 plus ma być doliczane do dochodu przez pracodawcę przy wypłacie pieniędzy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zfśs) informujemy:

więcej

Wyjaśnienie w związku z waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych w marcu 2017 r.

16-01-2017

W przypadku niższego wskaźnika waloryzacji, niż zakładany, większa grupa świadczeniobiorców zostanie objęta gwarantowaną minimalną podwyżką waloryzacji, gdyż dotyczyć ona będzie świadczeń  wypłacanych w wysokości do 1886,79 zł. 

więcej

Wyjaśnienia w związku z informacjami o zakupionym nielegalnym oprogramowaniu

13-01-2017

W związku z doniesieniami medialnymi dot. zakupionych w maju 2015 r. przez ówczesne Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej komputerów z nielegalnym oprogramowaniem od konsorcjum firm Computex i Pidikom wyjaśniamy, że komputery zostały zakupione dla urzędów do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Wykorzystywane są przez urzędy do realizacji zadań służbowych.

więcej

Informacja MRPiPS o przebiegu akcji „Odpowiedzialny Rodzic Płaci”

29-12-2016

Decyzja o przeprowadzeniu akcji informacyjnej „Odpowiedzialny Rodzic Płaci”, której celem było nagłośnienie problemów związanych ze zjawiskiem niealimentacji i zachęcenie do płacenia alimentów, zapadła w grudniu 2015 r., a sama akcja została zrealizowana przez MRPiPS zgodnie z planem jesienią 2016 r.

więcej

Wyjaśnienie dotyczące Fundacji Autonomia

15-12-2016

9 grudnia 2016 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejrozwiązał umowę z Fundacją Autonomia, na podstawie której organizacja otrzymała dotację na realizację zadania w ramach Programu FIO na lata 2014-2020.

więcej

Wyjaśnienie w związku z informacjami o dezaktywizacyjnym charakterze 500 plus

07-12-2016

W związku z informacjami o dezaktywizacyjnym charakterze, zwłaszcza wśród kobiet, programu "Rodzina 500 plus", MRPiPS informuje:

więcej

Wyjaśnienia dotyczące propozycji rozwiązań kwestii emerytalnych

01-12-2016

W  „Przeglądzie” przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie została poruszona kwestia zakazu pracy dla emerytów.

więcej

Wyjaśnienie w związku z przyznawaniem świadczenia 500 plus dzieciom urlopowanym z placówki opiekuńczej

29-11-2016

Jedynie sąd, który umieścił dziecko w pieczy zastępczej lub w innej instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, może wyrazić zgodę na pobyt dziecka w domu (np. przez okres wakacji letnich).  Wówczas, również na mocy rozstrzygnięcia sądu, w okresie tego urlopowania, możliwe jest przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na takie dziecko.

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  18
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: