submenu
content

Zasiłek stały na nowych zasadach

04-11-2016

Rada Ministrów 4 listopada 2016 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, który przewiduje bardziej korzystne warunki przyznawania zasiłku osobom oczekującym na wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy.

więcej

Apel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Nie bądź obojętny"

31-10-2016

Minister Elżbieta Rafalska zwróciła się z apelem o pomoc osobom bezdomnym w okresie jesienno-zimowym.

więcej

Trzeba sprawdzać domy opieki

28-10-2016

Minister Elżbieta Rafalska w Poznaniu po raz kolejny zaapelowała o sprawdzanie placówek opieki nad starszymi osobami.

więcej

I Posiedzenie Rady Zatrudnienia Socjalnego

26-10-2016

Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uczestniczyła w Białobrzegach w Pierwszym Posiedzeniu Rady Zatrudnienia Socjalnego.

więcej

Apel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do władz samorządowych

21-10-2016

Minister Elżbiera Rafalska zwróciła się do władz samorządowych z apelem o identyfikację placówek, w których mogą przebywać osoby wymagające całodobowej opieki, a co do których zachodzi podejrzenie, że działają nielegalnie tj. bez wymaganych prawem zezwoleń.

więcej

Informacja w sprawie sytuacji osób bezdomnych

20-10-2016

Okres jesienno - zimowy  to czas, w którym osoby bezdomne szczególnie są narażone na utratę zdrowia i życia.  W czasie silnych mrozów bezdomni są podatni na odmrożenia i wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci, tym bardziej,

że często przebywają pod wpływem alkoholu w miejscach nie nadających się do zamieszkania. 

więcej

Przeciwdziałanie ubóstwu w Polsce

17-10-2016

Ubóstwo, to pojęcie, które z jednej strony określa warunki życia jednostki, a z drugiej strony wskazuje na nierówności i sprzeczności występujące w społeczeństwie. Chociaż nikt nie kwestionuje faktu, że ubóstwo jest zjawiskiem wielowymiarowym, to dla polityki społecznej podstawowe znaczenie ciągle mają informacje dotyczące zasięgu ubóstwa ekonomicznego.

więcej

Spotkanie z przedstawicielami powiatowych centrów pomocy rodzinie

14-10-2016

Minister rodziny spotkała się dziś w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie z przedstawicielami powiatowych centrów pomocy rodzinie.

więcej

Pomagajmy innym

14-10-2016

W związku z możliwością pojawienia się w najbliższym czasie ujemnych temperatur, minister rodziny apeluje o szczególną wrażliwość na los osób wymagających szczególnej troski – bezdomnych, starszych, samotnych czy niepełnosprawnych.

więcej

300 mln zł na pomoc żywnościową

12-10-2016

Konferencja otwierająca Podprogram 2016 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 odbyła się 12 października w MRPiPS. Przeznaczono na niego 300 mln zł.

więcej
1  ««««  13  14  15  16  17  18  19  20  21  »»»»  61
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: