submenu
content

Uwagi do projektu ustawy o spółdzielniach socjalnych

03-12-2004

Ministerstwo Polityki Społecznej przekazało do konsultacji projekt ustawy o spółdzielniach socjalnych.

więcej

O ekonomii społecznej w Krakowie

03-11-2004

II konferencja Ekonomii Społecznej zgromadziła ponad 900 przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych i organizacji pozarządowych z całej Europy, debatujących o tym, jak rozwijać aktywność gospodarczą nie nastawioną na zysk. W tym samym czasie odbyło się spotkanie przedstawicieli rządów państw europejskich i Komisji Europejskiej poświęcone metodom wsparcia ekonomii społecznej, w którym udział wziął Minister Polityki Społecznej, Krzysztof Pater.

więcej

Laureaci konkursu Przykład Dobrej Praktyki nagrodzeni

01-10-2004

Prezes Rady Ministrów wręczył nagrody oraz dyplomy uznania uczestnikom Konkursu Przykłady Dobrej Praktyki, związanego z Krajowym Planem Działań na rzecz Integracji Społecznej. W ramach Konkursu wyłoniono najlepsze inicjatywy mające na celu walkę z ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym.

więcej

Rządowy program "Posiłek dla potrzebujących"

23-09-2004

Dnia 7 września 2004 r. Rada Ministrów podjęła Uchwałę Nr 212/2004 w sprawie Rządowego Programu “Posiłek dla potrzebujących”.
Realizacja Programu pozwoli na ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia w szczególności wśród:
· dzieci i młodzieży,
· osób dorosłych z gospodarstw domowych o najniższych dochodach i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji,
· osób starych,
· osób chorych,
· osób niepełnosprawnych,
ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz dzieci z rodzin ubogich, nie objętych obowiązkiem szkolnym.

więcej

Program "Bezdomność" 2004 - konkurs ofert rozstrzygnięty

23-09-2004

Zostały zakończone prace zespołu opiniującego projekty uczestniczące w konkursie ofert ogłoszonym przez Ministra Polityki Społecznej w obszarze “Bezdomność” dla organizacji pozarządowych świadczących usługi socjalne z zakresu przeciwdziałania zjawisku bezdomności oraz pomocy osobom bezdomnym.

więcej

Dotacje dla organizacji pozarządowych zajmujących się problemem bezdomności

09-06-2004

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku, w ramach  posiadanych środków finansowych, w wysokości 2,2 mln zł., Ministerstwo Polityki Społecznej udzielać będzie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych świadczących usługi socjalne z zakresu przeciwdziałania zjawisku bezdomności oraz pomocy osobom bezdomnym. Realizacja zadania powinna zakończyć się do 31 grudnia 2004 roku.

więcej

O nowej ustawie o pomocy społecznej - list ministra C. Miżejewskiego do pracowników socjalnych i wolontariuszy

18-03-2004

12 marca br. Sejm RP ostatecznie przyjął nową ustawę o pomocy społecznej. Stanowi ona kolejny etap budowy nowego systemu aktywnej polityki społecznej. W związku z tym faktem, podsekretarz stanu w MGPiPS, Cezary Miżejewski wystąpił z listem do pracowników socjalnych, pracowników publicznych instytucji pomocy społecznej oraz pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych.

więcej

Możliwości udostępniania danych osobowych będących w posiadaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego

25-02-2004

Departament Pomocy Społecznej przedstawia stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na temat udostępniania danych osobowych będących w posiadaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego.

więcej

Projekt ustawy o rencie socjalnej

14-02-2003

Projekt ustawy o rencie socjalnej przewiduje, że renta nie będzie już świadczeniem z pomocy społecznej lecz z systemu ubezpieczeń społecznych. Nadal jednak będzie finansowana z budżetu państwa

więcej
1  ««««  53  54  55  56  57  58  59  60  61 
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: