submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Dostęp do rynków pracy w UE po 1 maja 2006 r.

05-05-2006

Polacy mogą bez ograniczeń pracować już w 15 państwach Unii. Do Irlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii oraz państw, które przystąpiły do UE w 2004 r. , w których już od dwóch lat obywatele nowych państw Unii mogą pracować bez konieczności uzyskania zezwoleń na pracę, od 1 maja 2006 r. dołączają Finlandia, Grecja, Hiszpania i Portugalia.

więcej

Konkurs "Promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycznej"

05-05-2006

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs „Promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycznej”. Celem konkursu jest wybór najlepszej świetlicy w województwie. Najlepsze projekty trafią na listę „Gminna świetlica – dobre praktyki” i uzyskają dofinansowanie w kwocie 12.500 złotych. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2006 r.

więcej

Anna Kalata nowym Ministrem Pracy i Polityki Społecznej

05-05-2006

Anna Kalata została powołana przez Prezydenta RP na stanowisko Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Komunikat w sprawie Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich

25-04-2006

Polska podpisała umowę z Bankiem Światowym na pożyczkę, finansującą Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich. W ramach Programu Integracji Społecznej ok. 40 mln euro trafi do 500 najbiedniejszych gmin w całej Polsce.

więcej

Zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów

25-04-2006

Krzysztof Michałkiewicz Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał Zarządzenie nr 2 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów.
Zarządzenie nr 2 Ministra Pracy i Poityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów

więcej

Międzynarodowa konferencja – szanse i wyzwania migracji pracowników

21-04-2006

Minister Krzysztof Michałkiewicz 21 kwietnia otworzył międzynarodową konferencję „Swoboda przepływu pracowników w rozszerzonej UE – szanse i wyzwania”.

więcej

Mobilność pracowników - szanse i wyzwania

18-04-2006

W ramach Europejskiego Roku Mobilności Pracowników 21 kwietnia br. w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja "Swoboda przepływu pracowników w rozszerzonej UE – szanse i wyzwania". Zgłoszenie chętnych do uczestnictwa w konferencji będą przyjmowane do 18 kwietnia. (więcej)

więcej

Wyjaśnienia ministerstwa w związku z artykułem Gazety Wyborczej

14-04-2006

Prostujemy nieścisłości, które pojawiły się w tekście „Albo szkolenie, albo ubezpieczenie” (GW nr 89, 14 kwietnia br.).

więcej

Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia

14-04-2006

Minister Pracy i Polityki Społecznej 13 kwietnia 2006 r. przedstawił Komitetowi Rady Ministrów projekt Krajowego Planu Działań Na Rzecz Zatrudnienia na 2006 rok oraz Sprawozdanie roczne z realizacji zadań Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2005 rok

więcej

Badania przyczyn pracy w "szarej strefie"

11-04-2006

Ministerstwo poszukuje wykonawcy badań identyfikujących przyczyny pracy nierejestrowanej, skali, charakteru i skutków społecznych tego zjawiska. Badania zostaną zakończone raportem końcowym zawierającym propozycje kierunków działań zwiększających legalność zatrudnienia na rynku pracy oraz ewentualne propozycje odpowiednich rozwiązań legislacyjnych. Oferty należy składać do 31 maja br.

więcej
1  ««««  402  403  404  405  406  407  408  409  410  »»»»  420
 
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: