submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Polsko-Macedońska umowa o zabezpieczeniu społecznym

06-04-2006

Polska i Macedonia podpisały w Warszawie umowę o zabezpieczeniu społecznym.

więcej

Decyzje personalne

31-03-2006

Kazimierz Marcinkiewicz, Prezes Rady Ministrów, na wniosek Krzysztofa Michałkiewicza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, odwołał Pana Jana Turskiego ze stanowiska Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

więcej

Konkurs na tworzenie Klubów Integracji Społecznej

30-03-2006

MPiPS ogłasza konkurs na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Integracji Społecznej. Termin składania wniosków upływa 12 maja 2006 r.

więcej

Ruszył Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

30-03-2006

Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych mogą wziąć udział w kolejnym etapie otwartego konkursu ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2006 r. ze środków Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

więcej

Informacja w sprawie przyznawania Krzyża Zesłańców Sybiru

30-03-2006

Krzyż Zesłańców Sybiru ustanowiony został ustawą z dnia 17 października 2003 roku o ustanowieniu Krzyża Zesłańców Sybiru /Dz.U. z 2003 r. Nr 225, poz. 2230/. Obowiązuje od 1 stycznia 2004 roku. Odznaczenie wprowadzono z myślą o upamiętnieniu Polaków deportowanych w latach 1939-1956 na Syberię, do Kazachstanu i północnej Rosji.

więcej

Projekty aktów wykonawczych do ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów skierowane o uzgodnień

30-03-2006

Do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych zostały skierowane dwa projekty aktów wykonawczych do ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów: projekt rozporządzenia w sprawie sposobu działania Komisji Ekspertów oraz zasad wynagradzania jej członków oraz projekt zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów.

więcej

Ustawa o radach pracowniczych przedmiotem obrad Senatu

29-03-2006

Senat obraduje nad ustawą o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

więcej

Sejm przyjął projekt ustawy o spółdzielniach socjalnych.

28-03-2006

Celem ustawy jest przywrócenie na rynek pracy - poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa - osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz bez szans na zatrudnienie.

więcej

Poszkodowani w katastrofie w Katowicach otrzymają 536 tysięcy złotych.

27-03-2006

Minister Pracy i Polityki Społecznej 22 marca 2006 r. zwrócił się do wojewodów o wystąpienie z formalnymi wnioskami do Ministra Finansów o zwiększenie budżetów województw z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin z zakresu pomocy społecznej na zasiłki celowe dla osób i rodzin, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.

więcej

Umowa społeczna "Gospodarka – Praca – Rodzina – Dialog"

27-03-2006

Przedstawiciele rządu, pracodawców i związkowców podejmują działania, zmierzające do zawarcia umowy społecznej.

więcej
1  ««««  403  404  405  406  407  408  409  410  411  »»»»  420
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: