submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Ruszyła kampania społeczna "Dzieciństwo pod ochroną"

07-02-2006

Głównym celem zainicjowanej dziś kampanii społecznej jest zwiększenie skuteczności działania instytucji państwowych powołanych do ochrony dzieci przed przemocą w rodzinie.

więcej

Konferencja prasowa o programie "Dzieciństwo pod ochroną"

06-02-2006

Konferencja prasową prezentująca program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony dzieci przed przemocą:  „Dzieciństwo pod ochroną”
 

więcej

Przedłużenie terminu składania ofert w konkursie na prezesa PFRON

04-02-2006

Minister Pracy i Polityki Społeczne informuje w nawiązaniu do ogłoszenia o konkursie na stanowisko PREZESA ZARZĄDU Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (sygnatura konkursu K/4/06) zamieszczonego w dniu 23 stycznia 2006 r. w dzienniku Rzeczpospolita, że przedłuża się termin składania ofert na ww. konkurs 20 lutego 2006 r.

więcej

Pieniądze na pomoc ofiarom katastrofy w Katowicach

03-02-2006

Na pomoc ofiarom katastrofy w Katowicach, udzielaną przez Wojewodę Śląskiego, przekazano 500 tys. zł. Kolejne środki zostaną przekazane po dokładnym rozpoznaniu potrzeb.

więcej

Konferencja prasowa ministrów pracy Polski i Holandii

02-02-2006

Ministrowie ds. pracy Holandii i Polski rozmawiali o otwarciu niderlandzkiego rynku pracy.

więcej

W sprawie pozwów przeciw ZUS

31-01-2006

MPiPS informuje, że pozwy i wnioski złożone do ZUS, a dotyczące waloryzacji świadczeń za lata 1996-2004, nie znajdują oparcia w istniejącym stanie prawnym.

więcej

Pomoc dla ofiar katastrofy w Katowicach

31-01-2006

Minister Krzysztof Michałkiewicz przygotował plan działań w celu udzielenia pomocy osobom poszkodowanym oraz rodzinom ofiar katastrofy w Katowicach.

więcej

Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne - prezentacja w Ministerstwie

30-01-2006

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Instytut Spraw Publicznych zapraszają na prezentację dr Marka Rymszy poświęconą zagadnieniu możliwości kojarzenia elastyczności rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego. W prezentacji i dyskusji weźmie udział minister Krzysztof  Michałkiewicz.

więcej

Komunikat Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych z plenarnego posiedzenia w dniu 30 stycznia 2006 r.

30-01-2006

W gmachu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3 w Warszawie odbyło się dziś trzydzieste czwarte posiedzenie Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, podczas którego przedstawiono informację przewodniczących zespołów problemowych ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz ds. ubezpieczeń społecznych o wynikach dyskusji w sprawie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

więcej

Spotkanie Roberta Kwiatkowskiego z psychologami

30-01-2006

Podsekretarz Stanu w MPiPS Robert Kwiatkowski spotkał się 25 stycznia 2006r. z przedstawicielami organizacji zrzeszających psychologów. Spotkanie poświęcone było m.in. omówieniu głównych problemów związanych z wdrożeniem przepisów ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz projektom aktów wykonawczych do tej ustawy.

więcej
1  ««««  406  407  408  409  410  411  412  413  414  »»»»  420
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: