submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

21-11-2005

Polityka społeczna i socjalna będzie zajmowała ważne miejsce w polityce państwa – zapowiedział Minister Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz, podczas uroczystości, odbywającej się 21 listopada w Teatrze Wielkim z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

więcej

Więcej pieniędzy na dożywianie

21-11-2005

Rząd Kazimierza Marcinkiewicza, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zdecydował o zwiększeniu zaangażowania państwa w działania na rzecz walki z niedożywieniem. Niedożywienie uznał za niedopuszczalne z moralnego i społecznego punktu widzenia.

więcej

Rozstrzygnięcie konkursu na program osłonowy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

18-11-2005

Minister Polityki Społecznej rozdysponował w 2005r. kwotę 5.000.000zł na program osłonowy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

więcej

Rok 2006 – Europejski Rok Mobilności Pracowników – ku europejskiemu rynkowi pracy

07-11-2005

- Podniesienie świadomości w zakresie mobilności zawodowej i przestrzennej, to podstawowy cel, jaki postawiła sobie Komisja Europejska, ogłaszając rok 2006, Europejskim Rokiem Mobilności Pracowników – powiedział Janusz Grzyb, Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskich Spraw Gospodarczych w MG.

więcej

Rocznica śmierci Andrzeja Bączkowskiego

07-11-2005

W dziewiątą rocznicę śmierci Andrzeja Bączkowskiego, Ministra Pracy i Spraw Socjalnych, Minister Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz, wraz z przedstawicielami Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, złożył kwiaty na Jego grobie na Cmentarzu Powązkowskim.

więcej

Powstało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

02-11-2005

Rada Ministrów, rozporządzeniem z 31 października 2005 r., utworzyła Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, znosząc Ministerstwo Polityki Społecznej. Na czele nowego resortu stanął Krzysztof Michałkiewicz.

więcej

Zmiany w przyznawaniu dodatków szkoleniowych, aktywizacyjnych i stypendiów

28-10-2005

W jakich okolicznościach osoba, która nie stawiła się na stażu, przygotowaniu zawodowym lub szkoleniu, może jednak pobrać dodatek szkoleniowy lub stypendium? I w jakim okresie je otrzyma?

więcej

Większe szanse na znalezienie zatrudnienia

28-10-2005

Od 1 listopada osoba poszukująca pracy może być zarejestrowana w kilku dowolnie wybranych urzędach pracy – mówi rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.

więcej

VIII posiedzenie Naczelnej Rady Zatrudnienia

28-10-2005

Prezentowany dzisiaj raport o zatrudnieniu proponuje nowe spojrzenie na rynek pracy. Z kolei inny raport, również przygotowany w MGiP, o służbach zatrudnienia, stanowi próbę „odczarowania” ich funkcjonowania w kontekście Strategii Lizbońskiej oraz problemów polskiego rynku pracy – powiedział Jacek Męcina, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy podczas, ósmego w tej kadencji, posiedzenia Naczelnej Rady Zatrudnienia.

więcej

Podpisanie Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej

28-10-2005

Ambasador RP Piotr Świtalski 25 października 2005 r. w imieniu Rządu Polskiego podpisał w siedzibie Rady Europy w Strasburgu Zrewidowaną Europejską Kartę Społeczną. Podpisanie jest realizacją uchwały Rady Ministrów, podjętej 27 września 2005 r. w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej, przyjętej w Strasburgu 3 maja 1996 roku.

więcej
1  ««««  410  411  412  413  414  415  416  417  418  »»»»  420
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: