submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Pieniądze na realizację "Programu - FIO"

15-11-2004

Trzydzieści milionów złotych na Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

więcej

O ekonomii społecznej w Krakowie

03-11-2004

II konferencja Ekonomii Społecznej zgromadziła ponad 900 przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych i organizacji pozarządowych z całej Europy, debatujących o tym, jak rozwijać aktywność gospodarczą nie nastawioną na zysk. W tym samym czasie odbyło się spotkanie przedstawicieli rządów państw europejskich i Komisji Europejskiej poświęcone metodom wsparcia ekonomii społecznej, w którym udział wziął Minister Polityki Społecznej, Krzysztof Pater.

więcej

Komunikat Rady Działalności Pożytku Publicznego z posiedzenia w dn. 25-26 października 2004

27-10-2004

Priorytety Rządowego Programu – “Funduszu Inicjatyw Obywatelskich” na 2005 rok były głównym tematem dyskusji podczas dziewiątego posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego, które odbyło się w dniach 25-26 października 2004 r. w Dębem k/ Warszawy.

więcej

Stanowisko RDPP w sprawie opinii Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

25-10-2004

Rada Działalności Pożytku Publicznego zaniepokojona przyjęciem przez Sejmową Komisję Polityki Społecznej i Rodziny opinii w sprawie ograniczenia środków finansowych przeznaczonych na Rządowy Program - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, przedstawia stanowisko RDPP przyjęte jednogłośnie 25 października 2004r.

więcej

Laureaci konkursu Przykład Dobrej Praktyki nagrodzeni

01-10-2004

Prezes Rady Ministrów wręczył nagrody oraz dyplomy uznania uczestnikom Konkursu Przykłady Dobrej Praktyki, związanego z Krajowym Planem Działań na rzecz Integracji Społecznej. W ramach Konkursu wyłoniono najlepsze inicjatywy mające na celu walkę z ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym.

więcej

Spotkanie Krzysztofa Więckiewicza, dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego, z delegacją węgierskich organizacji pozarządowych

29-09-2004

W dniu 27 września b.r. dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Krzysztof Więckiewicz spotkał się z przedstawicielami węgierskiej organizacji sieciowej proHáló w skład, której wchodzi 18 organizacji pozarządowych.

więcej

Rządowy program "Posiłek dla potrzebujących"

23-09-2004

Dnia 7 września 2004 r. Rada Ministrów podjęła Uchwałę Nr 212/2004 w sprawie Rządowego Programu “Posiłek dla potrzebujących”.
Realizacja Programu pozwoli na ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia w szczególności wśród:
· dzieci i młodzieży,
· osób dorosłych z gospodarstw domowych o najniższych dochodach i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji,
· osób starych,
· osób chorych,
· osób niepełnosprawnych,
ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz dzieci z rodzin ubogich, nie objętych obowiązkiem szkolnym.

więcej

Program "Bezdomność" 2004 - konkurs ofert rozstrzygnięty

23-09-2004

Zostały zakończone prace zespołu opiniującego projekty uczestniczące w konkursie ofert ogłoszonym przez Ministra Polityki Społecznej w obszarze “Bezdomność” dla organizacji pozarządowych świadczących usługi socjalne z zakresu przeciwdziałania zjawisku bezdomności oraz pomocy osobom bezdomnym.

więcej

Rządowy Program - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

30-08-2004

Podczas posiedzenia w dniu 11.08.2004 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego - Rządowy Program "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich".

więcej
1  ««««  412  413  414  415  416  417  418  419  420  »»»»  420
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: