submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Informacja na temat składek emerytalnych wpłacanych do ZUS i OFE za okres wrzesień 1999 - czerwiec 2005 r.

27-10-2005

Ile fundusze zarobiły dla ubezpieczonych? Jeśli przyjmiemy, że ktoś zarabia nieprzerwanie od września 1999r. stale na poziomie średniego wynagrodzenia, to ile wynoszą jego oszczędności emerytalne w OFE?

więcej

Nowe wnioski dla agencji pośrednictwa pracy

21-10-2005

Od 1 listopada obowiązywać będą nowe wnioski, które muszą składać agencje pośrednictwa pracy. Ich wzory określa rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 13 października 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz informacji składanych przez agencje zatrudnienia.

więcej

Wkrótce nowe diety dla budżetówki

14-10-2005

22 zł za dobę to dieta, jaką z tytułu podróży po kraju od nowego roku będą otrzymywać pracownicy zatrudnieni w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.

więcej

Zatrudnienie w 2005 roku

06-10-2005

Wskaźnik zatrudnienia w Polsce jest niższy o 13 punktów proc. w porównaniu do krajów „starej” Unii i o 9 punktów proc. niż w pozostałych nowych krajach członkowskich. Różnica między Polską a unijną piętnastką w przeważającej części spowodowana jest niższą aktywnością zawodową najstarszych i najmłodszych uczestników rynku pracy. Za pozostałą część odpowiada przede wszystkim niższy poziom wykształcenia oraz odmienna struktura demograficzna.

więcej

Podsumowanie działalności Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy

05-10-2005

- Podczas spotkania z prezesem Rady Ministrów Komisja Kodyfikacyjna przedstawiła premierowi Markowi Belce dwie wersje robocze kodeksów pracy: indywidualnego i zbiorowego. W trakcie spotkania uzgodniono również, że premier przekaże wyniki prac Komisji nowemu rządowi – powiedział podczas briefingu Jacek Męcina, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy.

więcej

Informacja dotycząca otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie programów z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

05-10-2005

Ministerstwo Polityki Społecznej - Departament Pomocy i Integracji Społecznej uprzejmie informuje, że 30 września 2005 r. Minister Polityki Społecznej podjął decyzję dotyczącą rozstrzygnięcia otwartego konkursu na finansowe wsparcie programów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

więcej

Komunikat po posiedzeniu Naczelnej Rady Zatrudnienia w dniu 29 września 2005 r.

03-10-2005

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy dotyczący refundacji kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych, plany finansowe Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także zaakceptowana 6 września br. przez Radę Ministrów, Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata 2007 – 2013, były głównymi tematami Naczelnej Rady Zatrudnienia, która odbyła się 29 września br. w Warszawie.

więcej

Informacja dotycząca otwartego konkursu na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.

28-09-2005

Dnia 6 września 2005 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.

więcej

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie lokat funduszu emerytalnego.

14-09-2005

Rozporządzenie w sprawie lokat funduszu emerytalnego umożliwi funduszom emerytalnym lokowanie swoich aktywów w instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego z zarządzaniem środków gromadzonych w funduszach emerytalnych. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

więcej
1  ««««  411  412  413  414  415  416  417  418  419  »»»»  420
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: