submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Wyniki konkursu na Promocję, szkolenie i monitoring w zakresie zadań ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz monitoring działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

17-08-2004

Zakończony został konkurs na "Promocję, szkolenie i monitoring w zakresie zadań ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz monitoring działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

więcej

Korzystne zmiany dla organizacji pozarządowych

16-08-2004

Rada Ministrów 11 sierpnia 2004 r. podjęła uchwałę o powołaniu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, przyjmując tym samym zaproponowane przez Ministra Polityki Społecznej rozwiązania. Mają one na celu wzmocnienie i rozwój sektora organizacji pozarządowych.

więcej

Powrót do procentowego odliczania darowizn w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

16-08-2004

W dniu 12 sierpnia br. na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów zostało przyjęte i rekomendowane Radzie Ministrów, uzgodnione na spotkaniu przedstawicieli Ministra Finansów z przedstawicielami Ministra Polityki Społecznej, rozwiązanie polegające na procentowym odliczaniu od dochodu, w wysokości do 6 % dochodu, darowizn przekazanych przez osoby fizyczne podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego (w tym m.in. organizacjom pozarządowym), na cele określone w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

więcej

Autopoprawka przyjęta przez Radę Ministrów

04-08-2004

Na posiedzeniu 3 sierpnia 2004 r. Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk 2789).

więcej

Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną

02-08-2004

Spotkanie przedstawicieli ministerstw i urzędów centralnych z członkami Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się 23 lipca br. w Ministerstwie Polityki Społecznej.

więcej

Narodowa Strategia Integracji Społecznej

26-07-2004

Narodowa Strategia Integracji Społecznej Dla Polski

na stronie www.mpips.gov.pl w zakładce Narodowa Strategia Integracji Społecznej

więcej

Konkurs na promocję, szkolenie i monitoring w zakresie zadań ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz monitoring działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

23-07-2004

Konkurs na promocję, szkolenie i monitoring w zakresie zadań ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz monitoring działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

więcej

Powstało Ministerstwo Polityki Społecznej

02-07-2004

Od 4 maja istnieją Ministerstwo Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Gospodarki i Pracy, powstałe z MGPiPS.

więcej

Dotacje dla organizacji pozarządowych zajmujących się problemem bezdomności

09-06-2004

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku, w ramach  posiadanych środków finansowych, w wysokości 2,2 mln zł., Ministerstwo Polityki Społecznej udzielać będzie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych świadczących usługi socjalne z zakresu przeciwdziałania zjawisku bezdomności oraz pomocy osobom bezdomnym. Realizacja zadania powinna zakończyć się do 31 grudnia 2004 roku.

więcej

Zasiłki chorobowe - oszczędności dla FUS i pracodawców

30-03-2004

Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa, przyjęta przez Radę Ministrów 30 marca br., spowoduje zmniejszenie wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który jest dotowany z budżetu państwa oraz zmniejszy obciążenia pracodawców z tytułu wpłaty zasiłków chorobowych. W konsekwencji przyczyni się do obniżenia kosztów pracy. Projekt jest kolejnym elementem Programu uporządkowania ograniczenia wydatków publicznych.

więcej
1  ««««  412  413  414  415  416  417  418  419  420  »»»»  420
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: