submenu
content

Informacja w związku z projektem zmian Kodeksu pracy, dotyczącym urlopów macierzyńskich

15-01-2013

Zakończył się etap uzgodnień międzyresortowych oraz opiniowania tego projektu przez partnerów społecznych. Zgłoszone uwagi są analizowane pod kątem możliwości ich uwzględnienia w kolejnej wersji projektu.

więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. prawa pracy i układów zbiorowych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych

30-11-2012

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. prawa pracy i układów zbiorowych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych odbyło się 29 listopada br. W posiedzeniu uczestniczył Pan Radosław Mleczko – Podsekretarz Stanu w MPiPS.

więcej

40. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

23-11-2012

Uroczystość wręczenia nagród laureatom jubileuszowej 40 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy odbyła się 20 listopada 2012 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

więcej

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wymiaru czasu pracy

22-10-2012

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok uznający art. 130 § 21 Kodeksu pracy za niezgodnyz art. 32 ust. 1 Konstytucji RP orazza zgodny z art. 66 ust. 2 Konstytucji. W myśl tego przepisu, jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy o 8 godzin.

więcej

Konferencja na temat umów czasowych

19-10-2012

Radosław Mleczko, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, wziął udział 15 października  2012 r. w konferencji „Umowy czasowe to nie umowy śmieciowe”.

więcej

Czas pracy na Forum Prawników „NSZZ Solidarność”

12-10-2012

Na zaproszenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Podsekretarz Stanu w MPiPS Radosław Mleczko 9 października 2012 r. wziął udział w XI Forum Prawników Związkowych w Toruniu. W spotkaniu uczestniczyła także Anita Gwarek, Dyrektor Departamentu Prawa Pracy.

więcej

Wyjaśnienie w związku z artykułem „Masz wolne w niedziele i święta. Ale nie masz pracy” (Dziennik Gazeta Prawna, 8 października 2012 r.)

09-10-2012

W związku z artykułem  „Masz wolne w niedziele i  święta.  Ale nie masz pracy”  MPiPS wyjaśnia: projekt jest materiałem do dyskusji z partnerami społecznymi na forum Komisji Trójstronnej. Nie jest to projekt rządowy.

więcej

Informacja dotycząca wysokości przyszłorocznego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

20-09-2012

Od dnia 1 stycznia 2013 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym  miesięcznym wymiarze czasu  pracy nie może być niższa od kwoty 1600 zł (brutto).

więcej

Międzynarodowa konferencja z udziałem wiceministra Radosława Mleczki

13-09-2012

Radosław Mleczko, Podsekretarz Stanu w MPiPS 12 września 2012 r. wziął udział w międzynarodowej konferencji „Towards safety through advanced solutions” („W kierunku bezpieczeństwa poprzez zaawansowane rozwiązania”), zorganizowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w dniach 11-14 września w Sopocie w ramach WORKINGONSAFETY.NET.

więcej

Pracownicy nie będą zwalniani wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego – projekt nowej ustawy

04-09-2012

Nowa ustawa wyeliminuje z systemu prawnego te rozwiązania, które nakazują, bądź dopuszczają rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem tylko dlatego, że osiągnął on wiek emerytalny. Jako zasadę przyjęto, iż przepisy przewidujące możliwość zwolnienia z pracy wraz z osiągnięciem określonego wieku - najczęściej 60 i 65 lat - powinny być uchylone.

więcej
1  ««««  8  9  10  11  12  13  14  15  16  »»»»  16
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: