submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Komunikat w sprawie możliwości kontynuowania kształcenia w uczelniach przez słuchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych

13-05-2009

Nawiązując do pojawiających się wątpliwości, co do możliwości kontynuowania kształcenia w uczelniach przez słuchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazują następujący komunikat:
 
 
 

więcej

Sytuacja na rynku pracy w kwietniu 2009 r.

08-05-2009

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w kwietniu 2009 roku 11 proc.i w porównaniu do marca spadła o 0,2 punktu procentowego. Liczba bezrobotnych wyniosła 1 721 tys. osób i w porównaniu do końca marca 2009 spadła o 37,8 tys. osób (2,1 proc.). Liczba ofert pracy wyniosła 92 tys. i w porównaniu do marca 2009 spadła o 2,2 tys. (o 2,4 proc.).

więcej

Dyrektywa w sprawie czasu pracy – brak porozumienia w UE

30-04-2009

Posiedzenie komitetu pojednawczego w sprawie projektu dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy odbyło się 27 kwietnia 2009 r. Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE nie udało się osiągnąć porozumienia, co oznacza definitywne zakończenie prac nad obecnie rozpatrywanym projektem.

więcej

Komunikat dla podmiotów, wybranych do prowadzenia OWSS – 2009 r.

30-04-2009

Sekretarz Stanu, Pan Jarosław Duda podjął decyzję o wstrzymaniu zawierania umów z podmiotami, które zostały wybrane do ewentualnego prowadzenia OWSS na obszarze województwa dolnośląskiego.

więcej

Wyniki konkursu OWSS – edycja 2009 r.

24-04-2009

Minister Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu „Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej – partner rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, Edycja 2009 r.”, proponując poszczególnym podmiotom wykonywanie zadań na w ramach określonego obszaru terytorialnego. Departament Pomocy i Integracji oczekuje w terminie do 27 kwietnia 2009 r. na zwrotne potwierdzenie przyjęcia propozycji wykonywania zadań na określonym terytorium oraz propozycji kwot dotacji.
 
 

więcej

Konsultacje w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010)

22-04-2009

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010), które odbędzie się dnia 28 kwietnia 2009 r.  o godz. 10.00  w siedzibie Ministerstwa przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5.
 
Szczegóły-----

więcej

Pakiet działań antykryzysowych podczas obrad Prezydium Trójstronnej Komisji

21-04-2009

Rządowe propozycje rozwiązań legislacyjnych do przyjętego pakietu działań antykryzysowych zdominowały obrady Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, które odbyło się 20 kwietnia br., pod przewodnictwem Wicepremiera, Ministra Gospodarki, Waldemara Pawlaka.

więcej

Rok 2010 – Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

10-04-2009

W związku z ustanowieniem roku 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad przygotowaniem krajowego programu jego wdrażania.

więcej

Monitoring działalności klubów integracji społecznej w latach 2005-2008

10-04-2009

W wyniku konkursu powierza się realizację projektu o charakterze pracy badawczo-analitycznej podmiotowi: EMAR Marketing Research z siedzibą w Warszawie.
Decyzją ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego podmiot ten uzyska dotację w wysokości 100.000 złotych. Efektem realizacji projektu będzie opracowanie do końca grudnia 2009 roku raportu pt: Działalność klubów integracji społecznej w latach 2005-2008.

więcej

Rozmowy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

02-04-2009

Rozmowy w sprawie współpracy i wymiany informacji w zakresie polityki społecznej pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej Jolantą Fedak i Ministrem Spraw Społecznych i Zatrudnienia Królestwa Niderlandów Pietem Donnerem odbyły się w Warszawie w dniu 2 kwietnia 2009 r.

więcej
1  ««««  344  345  346  347  348  349  350  351  352  »»»»  420
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: