submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie w 2009 r. realizacji projektów z zakresu organizacji i funkcjonowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi

31-03-2009

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn.zm.) w roku 2009 udzieli dotacji celowych na finansowe wsparcie projektów z zakresu organizacji i funkcjonowania oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 3.000.000 zł.

 Ogłoszenie o konkursie  (pobierz plik)

 Kryteria oceny projektów  (więcej

Odpowiedź na apele w sprawie kontynuowania prac nad ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem

25-03-2009

Szanowni Państwo!
            Bardzo dziękujemy za zainteresowanie, jakie budzi projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem. Wyraża się ono w licznie napływających do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – za pośrednictwem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – apelach o kontynuowanie prac nad projektem ustawy. Zapewniamy, że choć nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie kierowane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej listy i apele w tej sprawie, Państwa głos jest dla nas istotną wskazówką co do kierunku potrzebnych zmian systemowych w opiece nad dzieckiem i rodziną.
            Wszystkich zainteresowanych uprzejmie informujemy, że 26 lutego 2009 roku projekt „Założeń ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem”

więcej

Sprawozdanie z realizacji programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym” za 2008 rok

24-03-2009

Departament Pomocy i Integracji Społecznej przedstawia sprawozdanie z realizacji programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej p.n. „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym” - edycja – 2008 rok.

-> przejdź do strony z dokumentem

więcej

Nabór wniosków - Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013

24-03-2009

Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS informuje, że został ogłoszony dodatkowy nabór wniosków w ramach programu 2007 i 2008 Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.
 
 

więcej

Oświadczenie Ministra Jarosława Dudy

20-03-2009

Oświadczenie Sekretarza Stanu, Pelnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosława Dudy w związku z opublikowanym 20.03.09 r. przez dziennik Rzeczpospolita artykułem red. Jarosława Kałuckiego "Biznes z firma Misiaka".

( pobierz plik w .pdf)

 

więcej

Budownictwo socjalne 2007-2008

18-03-2009

"Efekty inicjatyw Ministra Pracy i Polityki Społecznej w obszarze aktywnych form pomocy i rozwoju budownictwa socjalnego, 2007-2008" - podsumwano wyniki projektów realizowanych w okresie 2007-2008 przez samorządy gminne i organizacje pożytku publicznego, których celem było łączenie przedsięwzięć z zakresu budownictwa socjalnego oraz aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

więcej

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pracy Socjalnej

17-03-2009

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pracy Socjalnej pragnę złożyć serdeczne podziękowania  wszystkim  pracownikom socjalnym, a zwłaszcza tym którzy w ramach pomocy społecznej działają na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa socjalnego osób ubogich, żyjących na marginesie życia społecznego za to, że mimo konieczności realizowania coraz to nowych zadań, mimo olbrzymiego nawału codziennych powinności  zawodowych,  nie zapominają o pracy socjalnej będącej  jedną z najważniejszych form wspierania osób i rodzin w ich wysiłkach zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znaleźli.
Jarosław Duda
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
 

więcej

Inauguracyjne posiedzenie Naczelnej Rady Zatrudnienia

11-03-2009

Inauguracyjne posiedzenie Naczelnej Rady Zatrudnienia nowej kadencji, obejmującej lata 2009 – 2012, odbyło się 11 marca 2009 r. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego ds. pracy w sprawach polityki rynku pracy.

więcej

Zasady konkursu "Świetlica, Praca i Staż.." w 2009 roku

11-03-2009

Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał zasady konkursu na doposażenie nowych placówek świetlicowych w ramach zadań programowych „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym” w 2009 roku.
 
 

więcej

Nowelizacja przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców

10-03-2009

Znowelizowane przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce weszły w życie 1 lutego 2009 r. Wychodzą one naprzeciw postulatom przedsiębiorców, upraszczając procedurę i ograniczając liczbę wymaganych dokumentów, analizowanych przez administrację w trakcie procedury.

więcej
1  ««««  345  346  347  348  349  350  351  352  353  »»»»  420
 
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: