submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

05-02-2009

Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

więcej

Szczegółowe wyjaśnienia w sprawie przedłużenia do 31 października 2009 r. okresu zasiłkowego, na który ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych oraz zmian zasad przyznawania dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

05-02-2009

Ustawą z dnia z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 18 grudnia 2008 r., Nr 223, poz. 1456), okres zasiłkowy ustalony został  na  okres  od 1 listopada  do  31  października  następnego  roku  kalendarzowego. W związku z tym, bieżący okres zasiłkowy, który rozpoczął się 1 września 2008 r., został przedłużony do 31 października 2009 r.

więcej

Programy aktywnych form pomocy - harmonogram konkursów w 2009 r.

27-01-2009

Minister Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził na 2009 r. harmonogramy realizacyjne resortowych programów aktywnych form pomocy wraz z zasadmi konkursów.

-> przejdź do strony z informacją

więcej

Konsultacje - Program roczny na rok 2009 na potrzeby Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013

26-01-2009

Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS informuje, że trwają konsultacje zapisów do programu rocznego na rok 2009 na potrzeby Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013.

więcej

Konferencja zamykająca projekt „Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany„

26-01-2009

29 stycznia 2009 r. odbędzie się konferencja „Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany” – zamykająca projekt realizowany przez Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

"Krajowy Program Wychodzenia z Bezdomności" przekazany do konsultacji

19-01-2009

W MPiPS zakończono prace nad opracowaniem projektu dokumentu "Krajowy Program Wychodzenia z Bezdomności i Rozwoju Budownictwa Socjalnego na lata 2009-2015".

więcej

Nowelizacja art. 207(1) i 209(1) Kodeksu pracy

15-01-2009

Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak wysłała do komisji sejmowej Przyjazne Państwo propozycję nowelizacji art. 2071i 2091 Kodeksu pracy (tzw. „przepisy przeciwpożarowe”). MPiPS zależy na jak najszybszym znowelizowaniu zapisu, dlatego zdecydowało się na ścieżkę sejmową.

więcej

Zmiany wzorów sprawozdań dla realizatorów Programu „Powrót osób bezdomnych do społeczności” – edycja 2008 r.

13-01-2009

Wszystkich, którzy realizują na podstawie zawartych umów i aneksów zadania w zakresie usług wobec osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością, a także wobec osób potrzebujących w okresie tegorocznej zimy pomocy,  informujemy, że zostały zmienione wzory sprawozdań, zestawień faktur oraz innych dokumentów, potrzebnych do sprawozdawczości. Poniżej zamieszczamy obowiązujące wersje oraz przykłady, które mogą być pomocne w prawidłowym wypełnieniu poszczególnych tabel w sprawozdaniu.
 

więcej

Sytuacja na rynku pracy i perspektywy na rok 2009

08-01-2009

– Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w grudniu 2008 roku 9,5 proc. Bezrobotnych było 1 474,4 tys. osób. Wzrost stopy bezrobocia odnotowano we wszystkich województwach – poinformowała Minister Jolanta Fedak podczas konferencji prasowej 8 stycznia 2008 r.

więcej

Zapraszamy na konferencję prasową

07-01-2009

Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak
i Podsekretarza Stanu w MPiPS Czesławy Ostrowskiej
poświęconą:
  • sytuacji na rynku pracy i perspektywom na rok 2009
  • informacji o stanie bezrobocia w grudniu 2008 r.
Konferencja rozpocznie się 8 stycznia 2009 r. (czwartek) o godz. 1100  w Sali 107 im. A. Bączkowskiego  w budynku MPiPS, Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5.
 

więcej
1  ««««  347  348  349  350  351  352  353  354  355  »»»»  420
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: