submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Briefing poświęcony emeryturom pomostowym

05-11-2008

W MPiPS 5 listopada 2008 r. odbył się briefing, poświęcony emeryturom pomostowym. Minister Jolanta Fedak odniosła się do zarzutów związków zawodowych o braku dialogu społecznego i przypomniała tok konsultacji społecznych nad projektem tej ustawy.

więcej

Zaproszenie na briefing poświęcony emeryturom pomostowym

05-11-2008

Zapraszamy na briefing
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Jolanty Fedak
poświęcony
emeryturom pomostowym.
 
Spotkanie rozpocznie się 5 listopada 2008 r. (środa) o godz. 14. 00 w sali 111
w budynku MPiPS, Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5.
 
 

więcej

Inauguracja projektu promującego politykę równouprawnienia

04-11-2008

"Nie wystarczy być o czymś przekonanym, trzeba wprowadzać swoje przekonania w życie. Dotyczy to także polityki równouprawnienia. Mam nadzieję, że dzięki temu projektowi administracja publiczna stanie się wzorem, jeśli chodzi o równe traktowanie kobiet i mężczyzn pod wieloma względami" - mówiła na inauguracji konferencji  „Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany” wiceminister pracy i polityki społecznej Agnieszka Chłoń-Domińcza

więcej

Nabór członków rad oddziałów wojewódzkich NFZ

31-10-2008

Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza do składania ofert do uczestnictwa w pracach rad oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia. Ogłoszenie dotyczy województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego.
 
 

więcej

Stan wdrażania Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PO KL 2007-2013

30-10-2008

W dniu 19 listopada 2008 r. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego organizuje konferencję na temat stanu wdrażania Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

więcej

Program „Solidarność pokoleń - działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”

21-10-2008

Osoby 50-letnie mają kłopoty ze znalezieniem pracy, a często są „wypychane” na wcześniejsze emerytury. W efekcie, w Polsce mamy najniższy w Unii Europejskiej wskaźnik zatrudnienia 50-latków. Rząd chce to zmienić poprzez program „Solidarność pokoleń”, który Rada Ministrów 17 października 2008 r. przyjęła wraz z projektem pierwszej ustawy realizującej ten program.

więcej

Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany

20-10-2008

4 listopada 2008 r. odbędzie się konferencja „Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany” - inaugurująca projekt realizowany przez Departament ds. Kobiet, Rodziny
i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Pierwsze czytanie projektu Ustawy o emeryturach pomostowych

15-10-2008

Dzisiaj odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu Ustawy o emeryturach pomostowych, który zapewnia ok. 240 tys. osób pracujących w warunkach szczególnych lub wykonujących pracę o szczególnym charakterze możliwość wcześniejszego zakończenia kariery zawodowej.

więcej

List Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej do Podsekretarz Stanu Agnieszki Chłoń - Domińczak

13-10-2008

Prezentujemy treść listu, który wystosował Prezes Zarządu Telewizji Polskiej do Podsekretarz Stanu Agnieszki Chłoń - Domińczak związku z sytuacją zaistniałą podczas programu "Warto rozmawiać".

więcej

Dofinansowanie świetlic

10-10-2008

Lista wniosków dofinansowanych w kwocie 12 000,- zł na doposażenie nowych placówek świetlicowych z programami socjoterapeutycznymi w ramach Programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym” w 2008 roku.
 
 

więcej
1  ««««  350  351  352  353  354  355  356  357  358  »»»»  420
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: