submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

OWSS w 2008 roku

02-03-2009

Podsumowano efekty działalności Ośrodków Wsparcia Spółdzielni Socjalnych za 2008 rok, które funkcjonowały w ramach inicjatywy programowej Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt. „Wspieranie rozwoju spółdzielczości socjalnej”. To trzeci rok działalności OWSS w kraju i świadczenia przez nie usług wobec grup założycielskich spółdzielni socjalnych.
 
 

więcej

Komunikat dla zainteresowanych konkursem „Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej” – partnerem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości”

02-03-2009

Minister Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził Aneks do zasad konkursu w ramach programu „Wspieranie rozwoju spółdzielczości socjalnej - Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej – partnerem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości”. W zasadach konkursowych rozszerzono zakres ofert o zadania związane z udzielaniem pomocy spółdzielniom socjalnym, które w 2009 r. muszą poddać się procesowi lustracji.
 
 

więcej

Program "Powrót osób bezdomnych do społeczności - edycja 2009 r."

02-03-2009

Minister Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził:

  • Harmonogram Programu na 2009 r.
  • Zasady konkursu w ramach Toru Nr 2. Centralny

-> przejdź do strony z dokumentami

więcej

Konsultacje międzyresortowe i społeczne

02-03-2009

Konsultacje międzyresortowe i społeczne - w związku z nowelizacją ustawy z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych – w zakresie projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie z 17 kwietnia 2007 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni  domów dla bezdomnych.
 
 

więcej

Podpisanie Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei

25-02-2009

Uroczysta ceremonia podpisania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republika Korei oraz Porozumienia Administracyjnego w sprawie stosowania tej Umowy odbyła się 25 lutego 2009r. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Wejście w życie umowy o zabezpieczeniu społecznym z USA

25-02-2009

Z dniem 1 marca 2009 roku wchodzą w życie:

1) Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisana w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 roku;

2) Porozumienie w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą  Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisane w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 roku.

więcej

Ogłoszenie

24-02-2009

OTWARTY KONKURS  OFERT  NA  FINANSOWE WSPIERANIE  PROGRAMÓW  Z  ZAKRESU  OPIEKI  NAD  DZIECKIEM  I  RODZINĄ W ROKU 2009.

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 z późn. zm.), w roku 2009 będzie udzielać dotacji celowych na finansowe wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.
W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 7.800.000 zł.

Ogłoszenie o konkursie ukazało się w dzienniku "Rzeczpospolita"  z dnia 24 lutego 2009 roku, nr 46(8251), dodatek "Dobra Firma" , komunikaty str. I

więcej

Zaproszenie na otwarcie Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013

16-02-2009

Departament Pożytku Publicznego serdecznie zaprasza na uroczyste otwarcie krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013, które odbędzie się 25 lutego 2009 r. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa, w godz. 10.00-12.00.

więcej

Nowy wzór oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

11-02-2009

Obywatele Białorusi, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce (w okresie do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy licząc od dnia pierwszego wjazdu) bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę.
 

więcej

Konferencja na temat „Stanu wdrażania Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Zatrudnienie i integracja społeczna”

09-02-2009

23 lutego 2009 r. w Warszawie Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej organizuje konferencję na temat stanu wdrażania Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zatrudnienie i integracja społeczna.

więcej
1  ««««  346  347  348  349  350  351  352  353  354  »»»»  420
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: