submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Wkrótce mija termin zgłaszania kandydatów do RDPP

08-10-2008

Przypominamy: jedynie do 14 października 2008 r. można zgłaszać kandydatury na członków trzeciej kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 
 

więcej

Posiedzenie Zespołu Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych do Spraw Prawa Pracy i Układów Zbiorowych 6 października 2008 r.

07-10-2008

Posiedzenie, któremu przewodniczył pan Jacek Męcina – PKPP „Lewiatan”, poświęcone było omówieniu wybranych problemów regulacji czasu pracy.

więcej

Pomoc dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan

01-10-2008

Wnioski o pomoc można składać  w ośrodku pomocy społecznej gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania rolnika w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2008 r.

więcej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o IKE

30-09-2008

Na posiedzeniu 23 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz  niektórych innych ustaw.

więcej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z FUS

30-09-2008

Na posiedzeniu 30 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

więcej

Projekt ustawy o emeryturach pomostowych

30-09-2008

Rada Ministrów przyjęła 30 września 2008 r. projekt Ustawy o emeryturach pomostowych, który zapewnia ok. 240 tys. osób pracujących w warunkach szczególnych lub wykonujących pracę o szczególnym charakterze możliwość wcześniejszego zakończenia kariery zawodowej.

więcej

SHARE: 50+ w Europie

30-09-2008

Konferencja, podczas której zaprezentowano wyniki analiz z wykorzystaniem pierwszego polskiego badania w ramach projektu "SHARE: 50+ w Europie", odbyła się 17 września 2008 r.w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Pomoc bezdomnym zimą – spotkanie w MPiPS

26-09-2008

W ramach realizowanego przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta projektu FIO "Rekomendacja do ogólnopolskiego modelu pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym", 3 października br., w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, odbędzie się spotkanie przedstawicieli instytucji administracji publicznej oraz sektora pozarządowego udzielających pośrednio lub bezpośrednio pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym.

więcej

Komunikat z posiedzenia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych (24 września 2008 r.)

26-09-2008

Informacja z prac nad projektem ustawy o emeryturach pomostowych była tematem obrad Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, która odbyła się w dniu 24 września 2008 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3 w Warszawie. Obradom przewodniczył Waldemar Pawlak – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki.

więcej

Projekt ustawy o emeryturach pomostowych

24-09-2008

Rozwiązania w ustawie proponowane przez stronę rządową będące efektem dyskusji w ramach zespołów problemowych Komisji Trójstronnej ds. Ubezpieczeń Społecznych oraz Polityki Gospodarczej i Rynku Pracy oraz uwagi zgłoszone przez partnerów społecznych biorących udział w pracach.
 
Informacja prasowa
( pobierz plik w .pdf)

więcej
1  ««««  351  352  353  354  355  356  357  358  359  »»»»  420
 
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: